STUDII

STUDII DOCTORALE (2001-2006)

—Ianuarie 2006: Susţinerea tezei de doctorat la Universitatea Albert-Ludwig din Freiburg i. Br., Germania, în disciplinele: Filozofie şi Limba Greacă veche. Nota finală: Magna cum laude (1,3). Diploma de doctor a fost echivalată în 23.04.2007 de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România

—2001-2005: Studii de doctorat, încheiate cu o teză privitoare la Aristotel şi Heidegger, intitulată Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie / Poiesis. Cu privire la interpretările heideggeriene ale filozofiei aristotelice, sub îndrumarea Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, la Universitatea Albert-Ludwig din Freiburg i. Br., Germania

STUDII MASTERALE (1996-2000)

—2000: susţinerea examenului de Magister Artium cu o lucrare despre interpretarea heideggeriană a presocraticilor şi problema adevărului, intitulată Aletheia als Unverborgenheit Aletheia ca neascundere, sub îndrumarea Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Nota finală: 1,0

—1996-2000: Facultatea de Filozofie şi Facultatea de Limbi Clasice (secţia de limbă greacă), Universitatea Albert-Ludwigs din Freiburg i. Br., Germania

STUDII DE LICENŢĂ (1992-1996)

—1998: Licenţă în filozofie, cu o lucrare despre interpretările lui M. Heidegger la fragmentele lui Heraclit şi Parmenide, însoţită de o traducere a primei părţi a vol. 55 (Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens) din Operele complete ale lui M. Heidegger, sub îndrumarea Prof. Dr. Gabriel Liiceanu

—1992-1997: Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti

  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Din 2018 – Conferențiar Dr. în cadrul Dep. de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

—Cursuri și seminarii: Originile filosofiei europene (anul I), Hermeneutică (anul III, Filosofia Culturii), Fenomenologie franceză (anul II, Masteratul de Istoria și Circulația Ideilor Filosofice), Phenomenology and Ontology of European Culture (an I, masterat UNESCO), curs opțional Elemente de limbă greacă veche

2011-2018 – Lector Dr. în cadrul Departamentului de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

—Cursuri și seminarii: Fenomenologie (anul III), Hermeneutică (anul III), Fenomenologie germană (masteratul de Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice, anul II)

—2014-2018: seminarii la cursul de Filosofie greacă (an I; titular: prof. dr. Savu Totu)

—Curs opţional: Platon, Hippias minor şi Hippias maior (sem. II, 2011-12)

—Cursuri în cadrul altor instituţii de învăţământ superior: Istoria culturii (anul II), sem. II, 2013-14 (Facultatea de Interpretare Muzicală, Universitatea Naţională de Muzică); Curs compact, Platon, Hippias minor, 9-10 mai 2012, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, în cadrul Masteratului de Filosofie Antică şi Medievală

2007-2011 – Asistent Dr. Catedra de Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

—Seminarii la cursurile: Originile filosofiei europene (an I; titular: prof. Ion Bănşoiu), Fenomenologie (an III; titular: prof. Gabriel Liiceanu), Hermeneutică (an III; titular: prof. Gabriel Liiceanu), Fenomenologia de la Brentano la Husserl (masteratul de Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice, anul II; titular: prof. Gabriel Liiceanu)

—Cursuri opţionale: Aristotel, Metafizica, Cartea Zeta (sem. I, anul univ. 2006-07); Limba greacă veche (sem. II, 2006-07 – sem. II, 2010-11)

 

 

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

 

CĂRŢI

Bogdan Mincă, Poiesis. Zu M. Heideggers Interpretationen der aristotelischen Philosophie, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2006

Bogdan Mincă, Scufundătorii din Delos. Heidegger şi primii filozofi, Humanitas, Bucureşti, 2010

 

ARTICOLE

„Heidegger şi problema interpretării în Sein und Zeit“, în: Krisis – Revistă de filozofie, no. 4, an II, dec. 1996

„Das Modell der Herstellung. Über den Bezug techne–eidos–logos in M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles“, în: Studia Phaenomenologica, Nos. 1-2, 2004

„Todtnauberg-ul lui Heidegger“, articol însoţit de traducerea scrierii “Schöpferische Landschaft” a lui M. Heidegger, în: Idei în dialog, Noiembrie 2004

„Dialogul între două popoare apusene. O perspectivă heideggeriană“, articol însoţit de traducerea scrierii “Wege zur Aussprache” a lui M. Heidegger, în: Idei în dialog, Ianuarie 2005

„Heideggers Interpretation der aristotelischen dynamis und energeia am Leitfaden der Herstellung“, în: H.-C. Günther & A. Rengakos (eds.), Heidegger und die Antike, C.H. Beck Verlag, München, 2006

„Jarul fulgerătoarei clipe“, în: Idei în dialog, Decembrie 2007

„Mobilitatea virtuală“, în: Arhitext, nr. 1-2/2008

„Martin Heideggers Interpretationen zu Aristoteles”, în: New Europe College Yearbook 2004-2005, ed. de I. Vainovski-Mihai, 2009

„M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon logon echon bei Aristoteles“, în: H.-C. Günther & A.A. Robiglio (eds.), The European Image of God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights (IATP 3), Brill, Leiden–Boston, 2010

„Despre Geschichte şi Geschick la Heidegger şi despre traducerea lor în română”, în: Chr. Ferencz-Flatz & P. Marinescu (ed.), Timp, memorie şi tradiţie. Studii de fenomenologia istoriei, Zeta Books, Bucureşti, 2012

„Die Übersetzung von Heideggers Vorträge und Aufsätze ins Rumänische als ein philosophisches Gespräch mit drei anderen Sprachen (Deutsch, Latein, Griechisch)“, în: Heidegger Studies, vol. 28/2012

„»Dacă un asemenea om există…«. O interpretare la Hippias Minor”, în: Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, ed. de Cătălin Cioabă & Bogdan Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012

„»Das arbeitende Tier«. Zu M. Heideggers Auslegung der Arbeit in den Vorträgen und Aufsätzen (GA 7)”, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, secţia Philosophia, 1/2013

„The Enowning of Translation”, 2014, în: Universidad Carlos III de Madrid, E-archivo

„Heidegger und die Ethik: die Vollbringung des Anderen”, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, secţia Philosophia, 1/2014

„Turnura uitării fiinţei la Heidegger”, în: Paul Marinescu & Christian Ferencz-Flatz (eds.), Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei, Editura Univ. A.I.Cuza din Iaşi, 2014

Alethes oder a-lethes im frühen Platon? Eine Auslegung von Hippias Minor im Lichte von Heideggers Platon-Interpretation“, în: Heidegger Studies, vol. 30/2014

„Dichtung und Politik bei Martin Heidegger“, în: H.C. Günther (ed.), Political Poetry across the Centuries, IATP, Brill, Leiden–Boston, 2016

„Interpretarea dată de Heidegger arche-ului grec ca «salt originar» (Ur-sprung) în Originea operei de artă”, în: Mădălina Diaconu & Christian Ferencz-Flatz (eds.), Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice și tendințe actuale, Editura Universității A.I. Cuza din Iași, Iași, 2016

„Jean-Luc Marion, lecteur de Heidegger”, în: Cristian Ciocan & Anca Vasiliu (eds.), Lectures de Jean-Luc Marion, Cerf, Paris, 2016

“Heidegger’s Return to the Cave. The Interpretation of the Platonic Cave Allegory and Theaetetus as an Early Indication of Kehre and Ereignis”, în: Heidegger Studies, 33/2017

„Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Heidegger“, în: Alexandru Bejinariu & Ileana Borțun (eds.), Comunitate – Identitate – Diferență. Priviri fenomenologice, Zetabooks, București, 2018

„«…esența acțiunii este aducerea la împlinire»“, în: Cristian Ciocan & Bogdan Mincă (eds.), Heidegger și ființa omului. Scrisoarea despre „umanism“ după 70 de ani, Zetabooks, București, 2019

 

RECENZII

„Unterwegs zu einer hermeneutischen Übersetzungswissenschaft. Radegundis Stolze zu ihrem 60. Geburtstag“, în: Studia Phaenomenologica, 13/2013

„Ivo DE GENNARO, Logos – Heidegger liest Heraklit“, în: Studia Phaenomenologica, 1/2, 2002

„Gino ZACCARIA, L’inizio greco del pensiero. Heidegger e l’essenza futura della filosofia“, în: Studia Phaenomenologica, 1/2, 2001

 

TRADUCERI

M. Heidegger, Parmenide (vol. 54 din Opere complete), Bucureşti, Humanitas, 2001 — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Sorin Lavric

Aristotel, Protrepticul, Humanitas, Bucureşti, 2005 — studiu introductiv, sinopsă, traducere, note şi concordanţă a fragmentelor, în colaborare cu Cătălin Partenie

M. Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei (vol. 24 din Opere complete), Bucureşti, Humanitas, 2006 — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Sorin Lavric

Heidegger, Conferinţe şi studii (vol. 7 din Opere complete) — notă introductivă, traducere, indexuri, în colaborare cu Ileana Borţun (în lucru)

 

EDITĂRI

Alexandru Dragomir, Caietele timpului, Humanitas, Bucureşti, 2006 — editat în colaborare cu Cătălin Partenie

Alexandru Dragomir, Seminţe, Humanitas, Bucureşti, 2008 — editat în colaborare cu Gabriel Liiceanu

Liber amicorum. Studii şi eseuri în onoarea lui Gabriel Liiceanu, ed. de Cătălin Cioabă & Bogdan Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012

Bogdan Mincă, Remus Breazu, Iulian Apostolescu (eds.), Aspecte ale metodei fenomenologice, Ed. Univ. din Bucureşti, Bucureşti, 2015

Cristian Ciocan & Bogdan Mincă (eds.), Heidegger și ființa omului. Scrisoarea despre „umanism“ după 70 de ani, Zetabooks, București, 2019

 

BURSE DE STUDII ŞI GRANTURI DE CERCETARE OBŢINUTE

2015-2017 (2 ani), Proiect de cercetare pentru tinere echipe (TE), PN-II-RU-TE-2014-4-2881, finanțat prin CNCS-UEFISCDI, 2015-2017, ca director de proiect

2011-2013 (18 luni): Proiect postdoctoral de cercetare la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, cu titlul: „Platon şi Heidegger pe româneşte. Hermeneutică, dialog, traducere”, în cadrul programului de cercetare postdoctorală POSDRU/89/1.5/S/60189, secţia „Reflecţie critică şi patrimoniu cultural: normă, memorie şi interpretare”

2004-2005 (10 luni): Proiect individual de cercetare la New Europe CollegeBucureşti, cu titlul: „M. Heideggers Interpretationen zu Aristoteles. Die Frage nach dem Dasein des Menschen am Leitfaden der aristotelischen Rhetorik / Interpretările heideggeriene la Aristotel. Întrebarea cu privire la fiinţa omului, pornind de la Retorica lui Aristotel”

2001-2003 (3 ani): Bursă de doctorat a landului Baden-Württemberg, Germania

1999-2000 (17 luni): Bursă a Leo-Ricker-Stiftung, Freiburg im BreisgauGermania

1996-1997 (5 luni): Bursă DAAD, Freiburg im Breisgau, Germania

1994 (1 lună): Bursă DAAD, cursuri de vară, Freiburg im Breisgau, Germania

 

PREZENTĂRI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

17-18 aprilie 2009, colocviul internaţional L’immagine europea dell’uomo e di Dio e le sue origini nell’antichità nel contesto dell’attuale discussione sui diritti dell’uomo, organizat de Accademia di studi italo-tedeschi, Merano, Italia; conferinţa: „M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon logon echon bei Aristoteles“

5-6 noiembrie 2010, colocviul internaţional L’eredità fenomenologica, organizat de Facoltà di Filosofia, Università Sapienza, Roma & Accademia di Romania, Roma, Italia; conferinţa: „Die Übersetzung von Heideggers Vorträge und Aufsätze ins Rumänische als ein philosophisches Gespräch mit drei anderen Sprachen (Griechisch, Latein, Deutsch)“

17-19 mai 2012, conferinţa internaţională A Part of Life: The Meaning of Work Today, organizată de Centrul de Filozofie Aplicată, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, România; conferinţa cu titlul: „»Das arbeitende Tier«. Zu M. Heideggers Auslegung der Arbeit in den Vorträgen und Aufsätzen

24-26 septembrie 2012, congresul internaţional Pensar la traducción. La filosofia de camino entre las lenguas, Universitatea Carlos III, Madrid-Getafe, Spania; conferinţa: „The Enowning of Translation”

18-20 aprilie 2013, a 11-a conferinţă anuală a Nordic Society for Phenomenology, intitulată The Significance of Phenomenology, University of Copenhagen, Danemarca; conferinţa: „Concealment and Forgetfulness. Applying Heidegger’s Thoughts about aletheia to Plato’s Hippias Minor

24-26 aprilie 2014, a 12-a conferinţă anuală a Nordic Society for Phenomenology, intitulată At the Limits of Phenomenology, University of Helsinki, Finlanda; conferinţa: “Heidegger’s Interpretation of the Platonic Cave Allegory (1931-32) as the First Instance of the Re-Turn (Kehre)”

2 aprilie 2015Hermeneutics and Relational Ontology (Symposium), Radboud University Nijmegen, Olanda; conferinţa: „Heidegger’s Interpretation of the Cave Allegory and Theaetetus (1931-32) as an Early Indication of Kehre and Ereignis”

2 mai 2015, XLIV Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, cu titlul Politische Dichtung durch die Jahrhunderte / La Poesia Politica attraverso i secoli, organizat de Accademia di studi italo-tedeschi, Merano, Italia; conferinţa: „Dichtung und Politik bei Martin Heidegger”

21-23 aprilie 2016, prezentare la conferința internațională Phenomenology and Beyond, a 14-a conferință anuală a Nordic Society for Phenomenology, University of Reykjavik, Islanda. Titlul prezentării: „Origin and Difference. Heidegger’s Thinking of the Difference in the Years 1931-35”.

25-26 noiembrie 2016, prezentare la conferința internațională 2400 Aristotle, organizată de către Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Titlul prezentării: “Heidegger’s Interpretation of the Aristotelian Poiesis and of its Importance for the Preeminence of Sophia over Phronesis”.

23-26 martie 2017, prezentare la conferința internațională Issues in Contemporary Phenomenology, organizată de Societatea Poloneză de Fenomenologie & Univ. din Varșovia. Titlul conferinței: „Marion et Heidegger sur l’Ereignis comme donation et retrait. Théologie mystique ou pensée de l’être?“

12 iunie 2018, prezentare în cadrul Tübinger Phänomenologisches Kolloquium, Forum Scientiarum, Universität Tübingen, Germania. Prezentare cu titlul: „Platon, Heidegger und das Hermeneutische“

27 septembrie 2019, prezentare în cadrul celei de-a 5-a conferințe a Societății Centrale și Est-Europene de Fenomenologie (CEESP), Shifting Roles. The Manifold Identities of Phenomenology, 26-28 sept. 2019, Universitatea din București. Titlul conferinței: „Heidegger Interpreting Plato’s Phaedrus

8 noiembrie 2019, prezentare în cadrul colocviului internațional Zur Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt (I. Internationales Kolloquium zum Werk M. Heideggers, 8-10 noiembrie 2019) Universitatea din Tübingen, Germania. Titlul conferinței: „Zusammengehörigkeit und Unter-Schied. Zu Heideggers Identität und Differenz

 

 

PREZENTĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE

21-23 octombrie 2010, colocviul naţional Fenomenologie şi etică, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi de Centrul de Studii Fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, România; conferinţa „Heidegger şi etica: «producerea» celuilalt“

21-22 octombrie 2011, colocviul naţional Fenomenologie şi istorie, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi de Centrul de Studii Fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, România; conferinţa „Despre Geschichteşi Geschickla Heidegger şi despre traducerea lor în română”

8 mai 2012, conferinţa „»Dacă un asemenea om există…«. O interpretare la Hippias Minor”, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Centrul de Filosofie Antică şi Medievală

18-19 octombrie 2012, colocviul naţional Figuri ale vulnerabilităţii existenţiale. De la uitarea de sine la uitarea fiinţei, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi de Centrul de Studii Fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Univ. din Bucureşti, România; conferinţa „Turnura uitării fiinţei la Heidegger”

10-11 octombrie 2013, colocviul Lectures de Jean-Luc Marion, organizat de Societatea Română de Fenomenologie în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, conferinţa: „Jean-Luc Marion, lecteur de Heidegger”

21 noiembrie 2015, colocviul naţional Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice şi tendinţe actuale, organizat de Societatea Română de Fenomenologie în cadrul Facultăţii de Filosofie, Univ. din Bucureşti; conferinţa: „Interpretarea dată de Heidegger arché-ului grec ca „salt originar” (Ur-sprung) în Originea operei de artă

16-17 noiembrie 2016, prezentare la conferința anuală a Societății Române de Fenomenologie, Comunitate – Identitate – Diferență. Perspective fenomenologice, în colaborare cu Inst. de Cercetări al Univ. București și Inst. de Filozofie „Alexandru Dragomir”, titlul prezentării: „Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Heidegger”

31 mai 2017, prezentare în cadrul workshop-ului Scrisoarea despre „umanism“ după 70 de ani, organizat la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Prezentare cu titlul:
„«…esența acțiunii este aducerea la împlinire» (M. Heidegger, Repere pe drumul gândirii, p.  297)“

20 februarie 2020, prezentare în cadrul colocviului Istorie, sens și traducere. Abordări fenomenologice, organizat de Societatea Română de Fenomenologie, la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Prezentare cu titlul: „«Est ad aliquid». Thales, Heidegger și B.P. Hașdeu în lumina translativității“

 

 

APARTENENŢĂ

—Membru fondator al Centrului de studii fenomenologice (CSF) din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, centru condus între anii 2008 şi 2011 de prof. dr. Gabriel Liiceanu. Din 2011-2012, directorul CSF

—Membru al redacţiei revistei Studia Phaenomenologica, publicaţie a Societăţii Române de Fenomenologie

—Membru fondator al Societăţii Române de Fenomenologie

—Membru al Nordic Society for Phenomenology

 

Email

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

bogdan.minca@phenomenology.ro