Centrul de Studii Fenomenologice (CSF) a fost fondat în 2002 ca o colaborare între Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Societatea Română de Fenomenologie (SRF), fiind aprobat de Consiliul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în data de 15 octombrie 2002.

CSF a fost reatestat prin decizia Rectorului Universității din București nr. 695 bis din 15.05.2008. Scopul activităţii CSF îl constituie promovarea studiilor şi cercetărilor fenomenologice în cadrul Universităţii din Bucureşti, în vederea favorizării cunoaşterii acestei discipline şi a constituirii unei comunităţi ştiinţifice de specialitate, apte să îndeplinească exigenţele cerute în acest domeniu la nivel internaţional. Obiectivele centrului se vor focaliza atât asupra surselor istorice ale fenomenologiei, cât şi asupra principalelor momente ale acestui curent filozofic şi a interferenţelor tematice cu alte discipline.

În conformitate cu organigrama Centrului, CSF are în vedere următoarele:

  •   coordonarea unei activităţi ştiinţifice constante în domeniu în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti;
  • organizarea de seminarii;
  • organizarea de conferinţe, simpozioane şi congrese;
  • încurajarea unui schimb internaţional de materiale ştiinţifice la nivel instituţional şi înlesnirea unei racordări eficiente la mediile ştiinţifice occidentale a cercetătorilor români;
  • stabilirea unor legături şi a unor colaborări cu alte instituţii şi asociaţii cu profil înrudit din ţară şi străinătate prin organizarea de sesiuni de comunicări şi conferinţe;
  • sprijinirea şi stimularea oricăror acţiuni de cercetare şi studiu al disciplinei;
  • administrarea unei biblioteci specializate care să ofere posibilitatea consultării unor lucrări şi periodice de fenomenologie;
  • susţinerea activităţii de traducere, prin seminarii speciale dedicate metodologiei traducerii lucrărilor cu tematică fenomenologică.