RAPORT DE ACTIVITATE,  2003-2004

 

Conferinţe organizate la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti 

(coordonatori: Cristian Ciocan, Paul Balogh, Gabriel Cercel)

 • 07 octombrie 2003: Cristian Ciocan, Fenomenologia dispoziţiilor afective: Heidegger despre plictis
 • 21 octombrie 2003: Anca Dumitru, Privirea teoretică in deceniul fenomenologic
 • 28 octombrie 2003: Laura Pamfil, Liniaritate şi circularitate în dialectica spiritului. Critica noiciană a dialecticii hegeliene
 • 04 noiembrie 2003: Virgil Ciomoş, Reducţie si nedeterminare. De la Husserl, prin Merleau-Ponty, la Richir
 • 11 noiembrie 2003: Ion Tănăsescu, Intenţionalităţile la Brentano
 • 18 noiembrie 2003: Laura Tuşa-Ilea, Statutul fundamental al istoricităţii în hermeneutica gadameriană
 • 25 noiembrie 2003: Paul Marinescu, Posibilitatea fenomenologiei hermeneutice: Paul Ricoeur
 • 02 decembrie 2003: Victor Popescu, Fenomenologia valorii: Scheler şi Hartmann
 • 09 decembrie 2003: Sorin Lavric, Reticentele lui Noica faţă de Heidegger
 • 20 ianuarie 2004: Ion Copoeru, Reprezentare si corp. Dincoace si dincolo de Husserl
 • 30 martie 2004: Laura Tuşa-Ilea, Hermeneutica operei de arta şi sfârşitul erei nostalgiei. De la uitarea fiinţei la sporirea ei (Heidegger şi Gadamer)
 • 06 aprilie 2004: Cătălin Partenie, Teoria ideilor la Platon  „pusă babeşte”
 • 20 aprilie 2004: Victor Popescu, Logicizarea conceptului de Dumnezeu şi originea fenomenologică a valorilor (Husserl)
 • 11 mai 2004: Anca Dumitru, Totul începe cu Homer. Scurt istoric al privirii heideggeriene
 • 18 mai 2004: Ştefan Vianu, Das Rettende (Heidegger si Patocka)
 • 25 mai 2004: Cristian Ciocan, Polisemia viului: Heidegger şi istoria conceptului de viaţă
 • 01 iunie 2004: Adrian Niţă, Despre libertate la Merleau-Ponty
 • 06 iunie 2004: Paul Marinescu, Problematica uitării în Fiinţă şi timp

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 2004-2005

 

COLOCVIU NAŢIONAL: Problema intenţionalităţii: istorie şi perspective

21 şi 22 septembrie 2004 (coordonator: Cristian Ciocan)

Marţi 21 septembrie
Sesiunea I Moderator Cristian Ciocan

 • 10:30 Deschidere
 • 10: 45 Alexander Baumgarten, Teoriile intenţionalităţii în Evul Mediu (sec. 13-14); originea problemei la Plotin şi Proclos
 • 11:15 Discuţii
 • 11:45 Ion Tănăsescu, Intenţionalitatea la Brentano. Aspecte tradiţionale si moderne
 • 12:15 Discuţii
 • 12:30-15:00 Pauză

Sesiunea a II-a Moderator: Ion Tănăsescu

 • 15: 00 Virgil Ciomoş, Reducţie şi intenţionalitate. În prelungirea ultimului Merleau-Ponty
 • 15: 30 Discuţii
 • 16: 00 Ion Copoeru, Intenţionalitate şi intersubiectivitate la Husserl
 • 16: 30 Discuţii
 • 17: 00 Pauză de cafea
 • 17: 30 Delia Popa, Intenţionalitate, imaginaţie şi sens la Husserl
 • 18: 00 Discuţii
 • 18:30 Cristian Ciocan, Critica lui Heidegger la adresa lui Husserl: preluarea intenţionalităţii la nivelul vieţii factice
 • 19:00 Discuţii

Miercuri 22 septembrie

Sesiunea a III-a Moderator: Cristian Ciocan

 • 10: 30 Attila Szigeti, Inversiunea intenţionalităţii şi non-intenţionalitate la Lévinas
 • 11:00 Discuţii
 • 11: 30 Dan Lazea, Conceptul de intenţionalitate în hermeneutica lui Luigi Pareyson
 • 12:00 Discuţii
 • 12:30-15:00 Pauză

Sesiunea a IV-a Moderator: Ion Copoeru

 • 15:00 Mircea Dumitru, Intenţionalitatea ca problemă în filozofia minţii
 • 15:30 Discuţii
 • 16:00 Adrian Niţă, Intenţionalitate şi obiecte non-existente
 • 16:30 Discuţii
 • 17:00 Încheiere

 

CONFERINŢE 

(coordonator: Cristian Ciocan)

 • 14 septembrie 2004: Drd. Angela Zabulică (Universität Tübingen), Diferenţierea modală a fiinţării umane. Observaţii asupra autenticităţii şi inautenticităţii la M. Heidegger
 • 17 septembrie 2004: Dr. Rainer Schubert (Botschaft der Republik Österreich), Problema cunoaşterii in Sein und Zeit
 • 26 octombrie 2004: Dr. Ioana Gogeanu (Universitatea Bucureşti), Interpretare fenomenologică la Hamlet, I, V
 • 18 ianuarie 2005: Dr. Ion Copoeru (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca), Surse ale normativităţii. O perspectivă husserliană
 • 1 martie 2005: Drd. Paul Marinescu (Universitatea Bucureşti / Lyon III), Despre gândirea evocatoare şi interpretare: Pietate şi violenţă

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 2005-2006

 

COLOCVIU NAŢIONAL: Memorie şi temporalitate

19-21 septembrie 2005 (coordonator: Cristian Ciocan)

Secţiunea I: Moderator Cristian Ciocan

 • 14:00 Deschidere
 • 14:15 Silviu Lupaşcu (Universitatea A. I. Cuza, Iaşi), Strategii mnemotehnice-narative în religiile abrahamice: „Povestea lui Moise”
 • 14:45 discuţii
 • 15:15 Marilena Vlad (Universitatea Bucureşti), Problematica anamnezei în dialogurile platonice
 • 15:45 discuţii
 • 16:15 Adrian Sandu (Universitatea Bucureşti), Note privind problema aristotelică a memoriei
 • 16:45 discuţii
 • 17:15 pauză de cafea

Secţiunea a II-a: Moderator Virgil Ciomoş

 • 17:30 Ana Palanciuc (Universitatea Paris IV), Fiziologii ale memoriei în De Natura Hominis de Nemesius din Emesa
 • 18:00 discuţii
 • 18:30 Bogdan Tătaru-Cazaban (Universitatea Bucureşti), Tipurile memoriei şi cunoaşterea intuitivă la Duns Scotus
 • 19:00 discuţii

MARŢI 20 SEPTEMBRIE

Secţiunea a III-a: Moderator Mădălina Diaconu

 • 15:00 Victor Popescu (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj), Resentiment şi uitare la Max Scheler
 • 15:30 discuţii
 • Virgil Ciomoş (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj), De la Proust la Merleau-Ponty sau Despre funcţiunea uitării în constituirea sensului transcendental
 • 16:30 discuţii
 • 17:00 Adrian Niţă (Universitatea Sibiu), Structura timpului la Merleau-Ponty
 • 17:30 discuţii
 • 18:00 pauză de cafea

Secţiunea a IV-a: Moderator Ana Palanciuc

 • 18:15 Paul Marinescu (Universitatea Bucureşti), Despre recunoaşterea uitării: memorie şi traducere (Paul Ricoeur)
 • 18:45 discuţii
 • 19:15 Laura Ilea (Universitatea din Bucureşti), Logica memoriei şi „categoriile nopţii”
 • 19:45 discuţii

MIERCURI 21 SEPTEMBRIE

Secţiunea a V-a: Moderator Silviu Lupaşcu

 • 14:30 Ştefan Nicolae (Universitatea din Tübingen), Problema memoriei în sociologia de orientare fenomenologică
 • 15:00 discuţii
 • 15:30 Constantin Stoenescu (Universitatea Bucureşti), Problema lui McTaggart a irealităţii timpului
 • 16:00 discuţii
 • 16:30 pauză de cafea

Secţiunea a VI-a: Moderator Paul Balogh

 • 17:00 Mădălina Diaconu (Austrian Academy of Sciences,Viena), Memoriile mirosurilor
 • 17:30 discuţii
 • 18:00 Teodora Pavel (Universitatea Bucureşti), Despre timp, memorie şi scriere în Circonfesiunea lui Jacques Derrida
 • 18:30 discuţii

 

CONFERINŢE 

(coordonator Cristian Ciocan)

 1. 21 noiembrie, 1 & 9 decembrie 2005, Serie de conferinţe in limba engleza susţinute de PROF. DR. CRISTOBAL HOLZAPFEL (Universidad de Chile) cu titlul “PROBLEMA CONŞTIINŢEI MORALE”
 • Luni 21 noiembrie, ora 17:00: Prima întâlnire: Problema conştiinţei la Kant.
 • Joi 1 decembrie, ora 17:00: A doua întâlnire: Problema constiintei la Nietzsche.
 • Vineri 9 decembrie, ora 17:00: A treia întâlnire: Conceptia heideggeriana a constiintei.
 1. 14 aprilie 2006: JEFFREY ANDREW BARASH (Université de Picardie, Amiens), Time, memory and historicity in „Being and Time”
  3.    Miercuri 3 mai 2006: MĂDĂLINA DIACONU (Universitatea Viena), Spiritul care adulmecă sau Nasul filosofilor: Istoria unei anosmii
  4.    Vineri 12 mai 2006: MIHAIL NEAMŢU (King’s College, Universitatea din Londra), Creştinismul timpuriu şi orizontul său eshatologic (Heidegger vs. Lacoste)
  5.    Marti 6 iunie 2006: AURELIAN CRAIUTU „Elogiul moderaţiei”

 

SEMINAR DE TRADUCERE: Heidegger „Raportul Natorp” 

Casa Lovinescu, ianuarie-iulie 2006 (coordonatori Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă)

Acest seminar de traducere a fost iniţiat la începutul anului 2006 de un grup doctori şi doctoranzi, interesaţi de filozofia lui Martin Heidegger şi impulsionaţi de ultimele proiecte de traducere din filozofia de limbă germană. Seminarul s-a desfăşurat cu o frecvenţă lunară sub conducerea Domnului Profesor Gabriel Liiceanu şi a reunit în jurul aceleiaşi mese traducătorii primelor volume din Heidegger apărute pe piaţa culturală românească şi studenţi cunoscători de limba germană şi interesaţi de filozofia heideggeriană. Sub forma unor şedinţe practice de traducere a unor pasaje din textul heideggerian Interpretări fenomenologice la Aristotel: indicarea situaţiei hermeneutice  (“Raportul Natorp”, 1922) au fost parcurse principalele etape pe care le implică actul traducerii, de la înţelegerea în profunzime a sensurilor filozofice ale unor termeni în limba originară până la transpunerea lor sugestivă în limba de traducere. Actul traducerii a adus în centrul atenţiei celor prezenţi probleme precum: 1) cât de fidelă şi cât de inovatoare poate fi o traducere în raport cu textul originar; 2) care este rolul cunoaşterii profunde a mediului din care provine textul originar; 3) care este capacitatea limbii române de a se deschide către sensurile unor cuvinte străine pentru care limba română nu pare să aibă echivalente; 4) care sunt mijloacele care pot fi folosite pentru ca un text filozofic să poată deveni sugestiv în limba în care este tradus; 5) care este rolul traducătorului în acest proces şi alte asemenea probleme ivite din experienţa pe care participanţii au făcut-o în mod direct pe parcursul a şapte luni de seminar.

 

DEZBATERI PUBLICE ASUPRA UNOR CĂRŢI DE FILOZOFIE RECENT APĂRUTE 

(coordonator Cristian Ciocan)

 • Joi 15 decembrie 2005: Sorin Lavric, Ontologia lui Noica. O exegeză (Humanitas, 2005)
 • Marţi 17 ianuarie 2006: Ştefan Vianu, Metafizica Spiritului de la Aristotel la Hegel (Humanitas, 2005)
 • Marţi 14 februarie 2006: Cătălin Cioabă, Jocul cu timpul. Ontologia temporală a lui Martin Heidegger (Humanitas, 2005)
 • Vineri 17 martie 2006: Adrian Niţă, Timp şi idealism: Metafizica timpului la Kant şi Leibniz (Paideia, 2005)
 • Miercuri 12 aprilie 2006: Andrei Cornea, Când Socrate nu are dreptate (Humanitas, 2005)
 • Marţi 23 mai 2006: Mihai Şora, Clipa şi timpul (Paralela 45, 2005)

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 2006-2007

 

COLOCVIU INTERNAŢIONAL „FILOZOFIE ŞI RESPONSABILITATE” 

BUCUREŞTI, 4-6 SEPTEMBRIE 2006. Celebrarea Centenarului lui Emmanuel Levinas în România  (Coordonator: Cristian Ciocan)

Parteneri: Administraţia prezidenţială; Guvernul României (Ministerul de Externe, Comisariatul pentru Francofonie); Muzeul Naţional Cotroceni; Institutul Francez din Bucureşti; Association pour la Célébration du Centenaire d’Emmanuel Levinas (Paris), Facultatea de Filosofie (Universitatea Bucureşti)

Evenimentul filozofic al anului 2006 a fost, în întreaga lume, celebrarea centenarului lui Emmanuel Levinas. Am putea spune că nici un alt filozof – nici Sartre, nici Heidegger, nici Kant, nici Wittgenstein – nu a fost celebrat cu atât fast, în atâtea colocvii internaţionale şi în atâtea ţări, precum a fost celebrat Levinas în acest an. Acest lucru se datorează poate faptului că filozofia lui Levinas exprimă, cu o exigenţă singulară, necesitatea de a redescoperi acum, la capătul istoriei, un sens esenţial al umanităţii. Faptul că această redescoperire se petrece tocmai în locul privilegiat care este chipul celuilalt om, fenomenul ultim al fenomenalităţii, constituie totodată un avertisment dat lumii contemporane, pentru care „omul” a încetat de mult să mai fie o problemă, dacă nu de rezolvat, măcar de tematizat. Însă succesul mondial al acestui Centenar se datorează şi fondării unei Asociaţii pentru Celebrarea Centenarului lui Emmanuel Levinas, asociaţie care a participat la organizarea a 22 de colocvii internaţionale, desfăşurate în mai multe ţări ale lumii: Franţa, Israel, Statele Unite, Canada, Australia, Italia, Bulgaria, Spania, Lituania, Polonia, China sau Olanda. Faptul că şi România se alătură acestor ţări arată că receptarea acestei filozofii exigente în spaţiul cultural autohton a făcut mulţi paşi înainte.
De altfel, anul 2006 a fost foarte fertil pentru studiile levinasiene din România: cea de-a doua lucrare fundamentală a filozofului francez, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, a apărut recent la Editura Humanitas în traducerea Mirunei Tătaru-Cazaban, a lui Bogdan Tătaru-Cazaban şi a lui Cristian Ciocan; şi tot la Humanitas a apărut şi un consistent volum de 400 de pagini al revistei Studia Phaenomenologica (vol. VI/2006) cu titlul A Century with Levinas: Notes on the Margins of his Legacy, volum coordonat de Adina Bozga (University of Warwick) şi Attila Szigeti (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj). Aceste două apariţii au dat Societăţii Române de Fenomenologie ocazia de a organiza între 4 şi 6 septembrie 2006 Celebrarea Centenarului lui Emmanuel Levinas în România.
Seria de manifestări dedicate Centenarului Levinas a fost deschisă la Muzeul Cotroceni, fiind găzduită de Administraţia Prezidenţială. În atmosfera elegantă a Muzeului, dl. Bogdan Tătaru-Cazaban, Consilier Prezidenţial pentru Cultură şi Culte, a evocat importanţa lui Emmanuel Levinas pentru filozofia actuală, insistând asupra profundei dimensiuni etice a acesteia. Din partea Centrului de Studii Fenomenologice şi a Societăţii Române de Fenomenologie, Cristian Ciocan a formulat un argument al colocviului, subliniind că în filozofia românească îşi face treptat apariţia o nouă generaţie de cercetători, aptă să se integreze în lumea filozofică occidentală. Fiica filozofului francez, dna. Simone Hansel-Levinas, şi ginerele său, dl. Georges Hansel, au evocat figura lui Emmanuel Levinas, accentuând legătura organică dintre viaţa filozofului şi filozofia pe care acesta o profesa. La rândul său, nepotul filozofului, dl. David Hansel, a prezentat scopul şi activităţile Asociaţiei pentru Celebrarea Centenarului lui Emmanuel Levinas. În finalul acestei deschideri, dl. Attila Szigeti a prezentat volumul Studia Phaenomenologica dedicat lui Emmanuel Levinas, atrăgând atenţia asupra contribuţiilor originale prezente în acest volum.

Cele patru sesiuni ale colocviului au avut loc la Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti. După un cuvânt introductiv rostit de decanul Facultăţii de Filozofie, dl. Mircea Dumitru, au urmat conferinţele susţinute de cercetători din Franţa, Elveţia, Italia, Japonia, Iran, Belgia, Letonia, Ungaria şi România:

 • Alain David (Paris, Franţa), Lévinas, entre l’allemand et le français;
 • Fabrice Duclos (La Chaux-de-Fonds, Elveţia), L’expérience phénoménologique de la mort chez Lévinas;
 • Matthieu Dubost (Universitatea Paris IV, Franţa), Le langage incarné selon Emmanuel Lévinas;
 • Renato Boccali (Universitatea IULM Milano, Italia), Au-delà du toucher: la caresse;
 • Georges Hansel (Paris, Franţa), Levinas et la technique;
 • Gaëlle Bernard (Charles de Gaulle Lille III, Franţa), «La vérité suppose la justice». L’exercice éthique de la philosophie selon Lévinas;
 • Laura Marin (Universitatea Bucureşti), La philosophie (du) neutre chez Blanchot et Lévinas;
 • Yasuhiko Murakami (Universitatea Nihon, Japonia), La demeure comme un autre «autrement qu’être» — une lecture phénoménologique de «Totalité et infini»;
 • Delia Popa (Universitatea din Nisa, Franţa), Entre ontologie et phénoménologie: l’avènement de l’altérité;
 • Attila Szigeti (Universitatea din Cluj), L’autre temps. Lévinas et la phénoménologie husserlienne du temps;
 • Sarah Allen (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), Loving the Good Beyond Being: The Paradoxical Sense of Lévinas’s „Return“ to Platonism;
 • Ákos Krassoy (ELTE Budapest, Ungaria / KU Leuven, Belgia), Lévinas and the esthetic event;
 • Mara Rubene (University of Latvia, Letonia), Staying in touch: some reflections on phenomenological heritage of Emmanuel Lévinas;
 • Mohamed Tavakol (Universitatea din Teheran, Iran), Max Scheler, Emmanuel Lévinas and Islamic Philosophy: A Comparative Approach on the Concept of Responsibility.

Seria de manifestări dedicate Centenarului lui Emmanuel Levinas în România s-a încheiat la Institutul Francez din Bucureşti unde a fost proiectat, în Sala Elvire Popesco un film cu şi despre Emmanuel Lévinas produs de televiziunea olandeză. Proiecţia a fost urmată de o discuţie liberă cu privire la viaţa şi opera lui Emmanuel Lévinas susţinută de cel mai important biograf al filozofului, dl. Salomon Malka (Paris).

 

COLOCVIUL NAŢIONAL „LOGOS – LIMBĂ – LIMBAJ” 

25-28 septembrie 2006, Casa Lovinescu, Bucureşti (Coordonator: Andreea Parapuf)

LUNI, 25 septembrie 2006, 15:00-19:30

 • 15:00-16:00 Cătălin Buciumeanu, Dialogul sau aporia logos-ului la Platon
 • 16:00-17:00 Daniel Mazilu, Limitele logos-ului la Plotin
 • 17:00-17:30 Pauză
 • 17:30-18:30 Andrei Găitanaru, Discurs teologic si mediere ierarhica în corpusul areopagitic
 • 18:30-19:30 Solomon Marcus, Limbajul în dificultate

MARTI, 26 septembrie 2006, 14:00-19:30

 • 14:00-15:00 Silviu Lupaşcu, Limbile Paradisului: Mitul creaţiei prin Tsimtsum şi Vyahritis; Infinit Impersonal Absolut
 • 15:00-16:00 Brînduşa Palade, Verbum caro: Schiţă pentru o ontologie a Cuvântului întrupat
 • 16:00-17:00 Valentin Cioveie, Practici ale tăcerii
 • 17:00-17:30 Pauză
 • 17:30-18:30 Marcel Bodea, Formă logică şi sens propoziţional
 • 18:30-19:30 Mihail Radu Solcan, Frege şi Husserl în perspectivă algoritmică

MIERCURI, 27 septembrie 2006, 14:00-18:30

 • 14:00-15:00 Andrei Cornea, “Genuri” ale discursului şi aporia lui Russell. Un sofism al lui Jean-Francois Lyotard
 • 15:00-16:00 Ştefan Nicolae, Semne – Limbã – Comunicare. Structura şi functionalitatea limbii la Alfred Schütz
 • 16:00-16:30 Pauză
 • 16:30-17:30 Andreea Parapuf, Logos-ul heideggerian între înţelegere, explicitare şi enunţ
 • 17:30-18:30 Izabella Ghiţă, Afectul între logosul desemantizat şi limbajul recuperării fantasmei structurate

CONFERINŢE 

(coordonatori: Andreea Parapuf şi Bogdan Mincă)

 • 29 mai 2007: Ştefan Vianu: Heidegger şi istoria metafizicii
 • 27 aprilie 2007 : Claudiu Baciu: Filozofie a cotidianului şi filozofie duminicală
 • 21 februarie 2007: Cătălin Cioabă: Devenire fără timp. Câţiva paşi de la Heidegger la Noica şi înapoi
 • 14 Decembrie 2006: Gabriel Liiceanu „Despre seducţie”

DEZBATERI PUBLICE ASUPRA UNOR CĂRŢI DE FILOZOFIE RECENT APĂRUTE 

(coordonatori: Andreea Parapuf şi Bogdan Mincă)

 • 5 iunie 2007: „Fiinţă şi proces în ontologia lui Noica” de Dragoş Giulea
 • 18 mai 2007: „Kant în lumea lui şi în cea de azi. Zece studii kantiene” de Mircea Flonta
 • 24 aprilie 2007: „Conceptul de funcţionalizare la Max Scheler şi Heinrich Rombach” de Claudiu Baciu
 • 28 februarie 2007: „Conştiinţă şi schimbare în Critica raţiunii pure” de Virgil Ciomoş

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 2007-2008

COLOCVIU NAŢIONAL: FILOZOFIE ŞI DUALISM
25-27 octombrie 2007, Casa Lovinescu, Bucureşti, coordonator: Andreea Parapuf

Joi, 25 octombrie 2007
• 14.00 – 14.45: Alin TAT, Despre Platon, Gilson si dualism
• 14.45 – 15.30: Andrei CORNEA, A fost Plotin un dualist?
• 15.30 – 16.00 Pauza de cafea
• 16.00 – 16.45: Alexandru Bogdan DUCA, Fundamentul filozofiei bizantine: clivajul dintre natura necreata si cea create
• 16.45 – 17.30: Daniel MAZILU, Miza dialecticii – Platon, Hegel, Schleiermacher, Adorno
• 17.30 – 18.00 Pauza de cafea
• 18.00 – 18.45: Lucian PETRESCU, O gandire a trupului? Problema uniunii psiho-fizice la Descartes si conditionarile ei ontologice
• 18.45 – 19.30: Constantin STOENESCU, Internalism si externalism in epistemologie – o mostenire a dualismului cartezian
Vineri, 26 octombrie 2007
• 14.00 – 14.45: Irina-Gabriela BUDA, Demistificarea constiintei: ne putem elibera de mostenirea dualista in cercetarea mintii?
• 14.45 – 15.30: Mircea DUMITRU, Conceptibilitate si posibilitate. Reflectii asupra dualismului minte-corp
• 15.30 – 16.00 Pauza de cafea
• 16.00 – 16.45: Catalin STANCIULESCU, Richard Rorty si critica dualismului filozofic
• 16.45 – 17.30: Solomon MARCUS, Distinctia binara, intre constrangere si optiune
• 17.30 – 18.00 Pauza de cafea
• 18.00 – 18.45: Leo STAN, Dualism soteriologic?
• 18.45 – 19.30: Madalina DIACONU, De la arta ca natura la natura ca arta. Materiale inteligente si arta genetica
Sambata, 27 octombrie 2007
• 14.00 – 14.45: Victor POPESCU, O analiza husserliana a angoasei. Pentru o noua fenomenologie a afectivitatii
• 14.45 – 15.30: Andreea PARAPUF, Critica heideggeriana a polaritatii subiect-obiect. Sau despre o incercare de depasire a metafizicii printr-o hermeneutica filozofica
• 15.30 – 16.00 Pauza de cafea
• 16.00 – 16.45: Vlad PUESCU, Concepte ale ambiguitatii si lupta impotriva dualismului in opera lui Maurice Merleau-Ponty
• 16.45 – 17.30: Teodora PAVEL, Ratiunea si dublul sau – o dezbatere aproape uitata pe marginea nebuniei
• 17.30 – 18.00 Pauza de cafea
• 18.00 – 18.45: Victor GELAN, Conceptul de „intricare organica” in filozofia lui Mihai Sora
Publicarea actelor colocviilor CSF din 2004, 2005 şi 2006 la Zeta Books
• Cristian Ciocan, Dan Lazea (ed.), Metamorfozele unei idei: intentionalitatea de la Plotin la Levinas, Zeta Books, 2007
• Marilena Vlad, Adrian Sandu (ed.), Memoria filozofilor: de la Platon la Derrida, Zeta Books, 2007
• Andreea Parapuf (ed.) – Logos, limbă, limbaj, Zeta Books, 2008
• Cristian Ciocan (ed.), Levinas 100: Proceedings of the Centenary Conference (Bucharest 2006), Special issue Studia Phaenomenologica 2007, Zeta Books, Bucharest: 2007

 

DEZBATERI PUBLICE ASUPRA UNOR CĂRŢI DE FILOZOFIE RECENT APĂRUTE
(coordonatori: Andreea Parapuf si Bogdan Mincă)
• 5 iunie 2007: „Fiinta si proces in ontologia lui Noica” de Dragos Giulea
• 22 mai 2007: „Poiesis. Zu Martin Heideggers Interpretation der aristotelischen Philsophie” de Bogdan Minca
• 18 mai 2007: „Kant in lumea lui si in cea de azi. Zece studii kantiene” de Mircea Flonta
• 24 aprilie 2007: „Conceptul de functionalizare la Max Scheler si Heinrich Rombach” de Claudiu Baciu
• 28 februarie 2007: „Constiinta si schimbare in Critica ratiunii pure” de Virgil Ciomos
• 9 ianuarie 2007: Bogdan Minca, Catalin Cioaba si Sorin Lavric: traducerea „Corespondenta Martin Heidegger – Elisabeth Blochmann”

 

CONFERINŢE
• 21 februarie 2007: Catalin Cioaba: Devenire fara timp. Cativa pasi de la Heidegger la Noica si inapoi
in opera antuma si mai ales postuma a lui Constantin Noica, referirile la filozofia lui Martin Heidegger pot fi des intilnite. Ele apar, de pilda, in Tratatul de ontologie, unde iau forma delimitarii stricte si a criticii directe. Pe de alta parte, in Jurnalul de idei aflam referiri de alta factura, consonanta dintre cei doi fiind explicit recunoscuta. incercarea de fata nu tinteste insa la a-i „compara” pur si simplu pe cei doi ganditori sau la a stabili „influente” in opera filozofului roman. La fel, nu pozitia lui Noica fata de Heidegger – cu totul diferita de-a lungul timpului – face obiectul cercetarii de fata. Intentia este mai degraba de a-i aduce pe cei doi intr-un posibil „loc de congruenta”, intr-un perimetru in care sa devina posibil – pe calea interpretarii catorva aspecte din opera lor – un dialog reciproc intre cei doi ganditori.
Catalin Cioaba este doctor in filozofie, din 2005, al Universitatii din Bucuresti (cu o teza publicata in acelasi an la Editura Humanitas: Jocul cu timpul. Ontologia temporala a lui Martin Heidegger) si traducator de texte filozofice din limba germana. Printre traducerile mai importante se numara: Fiinta si timp de Martin Heidegger, Humanitas, 2003 (in colaborare cu Gabriel Liiceanu), Drumul gandirii lui Heidegger, de Otto Pöggeler, Humanitas, 1998 si Prolegomene la istoria conceptului de timp de Martin Heidegger, Humanitas, 2005.
• 27 aprilie 2007 : Claudiu Baciu: Filozofie a cotidianului si filozofie duminicala
Conferinta are ca tema centrala pozitia critica nuantata a lui Max Scheler in raport cu lucrarea lui Martin Heidegger Sein und Zeit (Martin Heidegger insusi marturiseste ca Max Scheler a fost primul care, la data aparitiei lucrarii, a recunoscut caracterul ei profund original). Aceasta pozitie, pe care Max Scheler nu a reusit s-o elaboreze complet, el murind in 1928, va fi reconstruita, in cadrul conferintei, pornind de la insemnarile lui Scheler legate de acest subiect si publicate postum, ele putand fi intelese numai pe fundalul temelor majore ale filosofiei sale. Vor fi discutate meritele si scaderile de ansamblu ale abordarii heideggeriene din perspectiva lui Max Scheler, precum si critica concreta pe care acesta o formuleaza la adresa unor concepte heideggeriene centrale, precum grija, angoasa, lume, adevar, timp. De asemenea, vor fi prezentate raspunsurile pe care Scheler le ofera obiectiilor aduse in Sein und Zeit propriei sale filosofii.
Claudiu Baciu, absolvent (1992) al Facultatii de filozofie si al masteratului interdisciplinar de studii germanice din Universitatea Bucuresti (1996). Doctor in filosofie al aceleiasi Universitati (2001). Bursier „Lise Meitner” 2004-2006 al Wissenschaftsfonds, Viena. Traduceri din M. Weber, Fr. Nietzsche, Max Scheler. Studii publicate in Revista de filosofie. Cercetator la Institutul de filosofie si psihologie „C. Radulescu-Motru” al Academiei Romane. Preocupari: Kant, Nietzsche, fenomenologie.
• 29 mai 2007: Ştefan Vianu: Heidegger si istoria metafizicii
Tema (istoriei) metafizicii este una din temele principale ale tanarului Heidegger. incepand cu celebra „Kant und das Problem der Metaphysik” ea devine tema fundamentala a acestei filozofii. Scopul conferintei este de a (re)gandi problematica metafizicii pornind de la cateva opere ale filozofului din anii ’30 si ’40. intrebarea care ghideaza demersul acestei conferinte este in ce masura o (noua) metafizica mai este posibila pe terenul fenomenologiei in epoca „sfarsitului metafizicii” (traditionale).
stefan Vianu este lector la Universitatea de Arhitectura din Bucuresti, unde preda estetica si filozofia culturii. A publicat Metafizica spiritului de la Aristotel la Hegel (Humanitas, 2005). Alte domenii de interes: fenomenologia, filozofia politica, filozofia religiei.

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 2008-2009

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „PHENOMENOLOGY, LITERATURE AND ART” 

14 şi 15 Octombrie 2008, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Coordonatori: Drd. Andreea Parapuf, Dr. Cristian Ciocan si As. Dr. Bogdan Mincă. Conferinţă organizată în colaborare cu Societatea Română de Fenomenologie şi Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte (Nijmegen, Olanda).

 • Opening Address: Cristian Ciocan & Chris Bremmers
 • Chris Bremmers (Nijmegen), Phenomenology and poetics
 • Paul Marinescu (Bucharest/Lyon), Voir, c’est lire. Le regard et la lecture
 • Evert van de Zweerde (Nijmegen), European Literature and Philosophy: A Thinker’s Reading Experience
 • Christian Ferencz (Bucharest), Neutrality and aesthetic belief
 • Odile Heynders (Tilburg), Leadership in European Literature: a Gender Perspective
 • Daniela Maci (Oradea), Quelques themes phénoménologiques dans l’œuvre de Milan Kundera
 • Vincent Blok (Nijmegen), Name and „Gestalt”: the constitution of meaning in Literature and Art in Heidegger
 • Delia Popa (Louvain), L’équivocite de l’image et sa portée littéraire. Trois interprétations de la contemplation proustienne d’un tableau de Vermeer
 • Frans van Peperstraten (Tilburg), Prose and everydayness in Heidegger’s interpretation of Hölderlin
 • Angela Zabulica (Tübingen), Dichten als Messen. Heideggers Verständnis der Dichtung im Ausgang von Hölderlin
 • Gert-Jan van der Heiden (Nijmegen), Speaking on Behalf of the Other: Death and Dialogue in Plato, Gadamer, and Derrida
 • Mihai Maci (Oradea), Le moi entre description et naration
 • Arthur Cools (Antwerpen), L’espace littéraire et la question de la réduction phénoménologique
 • Stefan Nicolae (Tübingen), Sancho Pansas „unangemessene” Epoché. Leibproblematik in Alfred Schütz’ Analyse von Cervantes’ Don Quijote

 

DEZBATERI PUBLICE ÎN JURUL UNOR APARIŢII RECENTE DE FILOSOFIE 

(Coordonator Cristian Ciocan)

 • Vineri 7 noiembrie 2008:  Andrei Cornea, Noul, o veche poveste (Humanitas, 2008)
 • Joi 27 noiembrie 2008: George Bondor, Dansul mastilor: Nietzsche si filozofia Interpretarii (Humanitas, 2008)
 • Miercuri 10 decembrie 2008: Cristian Ciocan, Moribundus sum: Heidegger si problema mortii (Humanitas, 2007)
 • Joi, 22 ianuarie 2009, ora 18:30: Valentin Muresan, Comentariu la Etica nicomahica (Humanitas, 2006)
 • Joi, 19 februarie 2009, ora 18:30: Mircea Flonta, Ganditorul singuratic. Critica si practica filosofiei la Ludwig Wittgenstein (Humanitas, 2008)
 • Joi, 26 martie 2009, ora 18:30: Stefan Afloroaei, Metafizica noastra de toate zilele. Despre dispozitia speculativa a gandirii si prezenta ei fireasca astazi (Humanitas, 2009)

CONFERINŢĂ DE FILOSOFIE 

 • 26 mai 2009: Dr. Bogdan Mincă, Interpretarea heideggeriană a definiţiei aristotelice a omului ca zoon logon echon.

SEMINAR SĂPTĂMÂNAL CU TITLUL „FILOZOFIE ŞI CINEMA” 

(Coordonator Christian Ferencz-Flatz)

 • S-au discutat urmatoarele texte: W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, M. Merleau-Ponty, Le cinema et la nouvelle psychologie, M. Heidegger, Aus einem Gespraech von der Sprache: Zwischen einem Japaner und einem Fragenden, Derrida, Le cinema et ses fantomes (interviu), G. Deleuze, L’Image-Mouvement L’Image-Temps.

 

ACTIVITĂŢI INDIVIDUALE ALE MEMBRILOR CENTRULUI

Prof. Dr. Gabriel Liiceanu

 • A susţinut cursul „Fenomenologie şi Hermeneutică”
 • A coordonat lucrările de doctorat ale următorilor membri ai CSF: Gabriel Cercel, Paul Marinescu, Andreea Parapuf
 • A susţinut conferinţa „Despre o anume personalitate” în cadrul conferinţei naţionale „Gandirea lui Constantin Noica astazi”, 24–26 aprilie 2009, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • A publicat: Andrei Cornea, Alexandru Dragomir, Gabriel Liiceanu, Dan C. Mihăilescu, Ioana Pârvulescu, Andrei Pleşu: „Despre Noica. Noica inedit” (Humanitas, 2009)
 • A publicat: Prefaţă la  Petru Creţia „Ahile sau Despre forma absolută a prieteniei. Ariel sau Despre forma pură a libertăţii” (Humanitas, 2009)
 • A publicat: Prefaţă la  Dora Mezdrea „Constantin Noica în arhiva Securităţii” (Humanitas, 2009)
 • A publicat: Gabriel Liiceanu, Scrisori către fiul meu (Humanitas, 2008)

Dr. Cătălin Cioabă

 • Ca Fellow al „Wissenschaftsfonds” Austria, a lucrat la proiectul de cercetare „Wittgenstein and Heidegger, a common path of thinking” la Universitatea din Viena

Dr. Cristinel Ciocan

 • A suţinut o a doua teză de doctorat la Universitatea Paris IV Sorbona, cu titlul „Heidegger et le problème de la mort, approches génétiques et systématiques”, calificativ maxim.
 • A editat volumul Studia Phaenomenologica VIII (2008): Phenomenology and literature.
 • A participat la coordonarea proiectului „Enciclopedia Online a filozofiei româneşti”
 • A participat la coordonarea conferinţei internaţionale Phenomenology, literature and art,  (14 şi 15 octombrie 2008), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • A susţinut conferinţa initulata intitulată „Lévinas and the Problem of the Embodiment”, la Conferinţa internaţională Conference Europa und seine Anderen. Edith Stein – Emmanuel Levinas – Jozef Tischner, 9-12 iunie 2009, Dresda, Germania.
 • A participat la seminarul „Filozofie şi cinema”, Casa Lovinescu
 • A publicat articolul: Ciocan C., „The Question of the Living Body in Heidegger’s Analytic of Dasein”, Research in Phenomenology 38 (2008), nr. 1, p. 72-89, Leiden, Brill, ISSN 0085-5553, Online ISSN: 1569-1640.[ARTICOL ISI]
 • A publicat articolul: Ciocan C., „Le phénomène de la vie entre la réflexion philosophique et l’expérience religieuse”, in M. Neamtu and B. Tataru-Cazaban (eds.), Memory, Humanity, and Meaning. Selected Essays in Honor of Andrei Plesu’s Sixtieth Anniversary, Bucharest, Zeta Books, 2009, p. 393-407, ISBN: 978-973-1997-27-8.
 • A publicat articolul: Ciocan C., „Affection (Befindlichkeit)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 9-11, ISBN : 2-930242-58-2.
 • A publicat articolul: Ciocan C., „Angoisse (Angst)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 22-24, ISBN : 2-930242-58-2.
 • A publicat articolul: Ciocan C., „Corporéité (Leiblichkeit)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 47-49, ISBN : 2-930242-58-2.
 • A publicat articolul: Ciocan C., „Être-avec (Mitsein)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 78-80, ISBN : 2-930242-58-2.
 • A publicat articolul: Ciocan C., „Être pour la mort (Sein zum Tode)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, 2008, Mons, Sils Maria, p. 80-82, ISBN : 2-930242-58-2.
 • A publicat articolul: A publicat articolul: Ciocan C., „Le on (das Man)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 156-158, ISBN: 2-930242-58-2.
 • A publicat articolul: Ciocan C.: „Philosophy without Freedom: Constantin Noica and Alexandru Dragomir”, in I. Copoeru & H.-R. Sepp (ed.), Phenomenology 2005. vol. III: Selected Essays from Euro-Mediterranean Area, Bucharest, Zeta Books, 2008, p. 33-49, ISBN 978-973-88632-0-0.

Dr. Bogdan Mincă

 • A susţinut cursurile opţionale Etimologie greacă  (sem. I, 2008-9) şi Limbă şi civilizaţie greacă (sem. II, 2008-9)
 • A susţinut seminarul la cursul Originile filosofiei europene (sem. I, 2008-9)
 • A participat la coordonarea conferinţei internaţionale Phenomenology, literature and art,  (14 şi 15 octombrie 2008), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • A participat la coordonarea conferinţei naţionale „Gandirea lui Constantin Noica astazi”, 24–26 aprilie 2009, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • A susţinut conferinţa „Interpretarea heideggeriana a definiţiei aristotelice a omului ca zoon logon echon” Casa Lovinescu, 26 mai 2009
 • A susţinut conferinţa „M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon loogn echon bei Aristoteles”, în cadrul conferinţei L’immagine europea dell’uomo e di Dio e le sue origini nell’antichità nel contesto dell’attuale discussione sui diritti dell’ uomo / Das europäische Menschen- und Gottesbild und seine antiken Ursprünge im Kontext der aktuellen Menschenrechtsdiskussion, organizată de Academia de Studii Italo-Germane, Merano, Italia, 17-19 aprilie 2009
 • A participat la seminarul „Filozofie şi cinema”, Casa Lovinescu

Dr. Gabriel Cercel

 • A susţinut teza de doctorat „Deceniul fenomenologic (1919-1929) in gandirea timpurie a lui Martin Heidegger” – vineri, 27 martie 2009, coordonată de Prof. Dr. Gabriel Liiceanu (summa cum laude)
 • A pregatit pentru tipar volumul „Originile interpretarii: Heidegger si hermeneutica ontologica”, Bucuresti: Humanitas, cca. 400 p., urmeaza sa apara in 2010.

Dr. Christian Ferencz-Flatz

 • Ca bursier al Colegiului Noua Europă, a lucrat în cadrul proiectului de cercetare intitulat „Husserl und das Kino”, din octombrie 2008 – prezent
 • A ţinut cursul opţional „Problema imaginii la Husserl”, Facultatea de filozofie, Universitatea Bucureşti, februarie – iunie  2009
 • A susţinut conferinţa cu titlul „Neutrality and aesthetic belief” la conferinţa internaţională Phenomenology, literature and art,  (14 şi 15 octombrie 2008), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • A susţinut prezentarea „Konstitution und Quasi-Konstitution”, în cadrul workshop-ului internaţional Konstitutive Phänomenologie und Konstruktivismus, 22.05.2009, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
 • A coordonat seminarul „Filozofie şi cinema”, Casa Lovinescu
 • A publicat volumul Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi. Fenomenologia situaţiei şi critica conceptului de valoare la Martin Heidegger, Humanitas, Bucureşti, 2009
 • A publicat traducerea în limba română a volumului Martin Heidegger, Ontologie. Hermeneutica facticităţii, Humanitas, Bucureşti, 2008
 • A publicat articolul: Christian Ferencz, „Despre semnificaţia metodică în fenomenologie. Problema exemplului la Husserl”, in Ion Tanasescu (ed.), Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, Pelican, Giurgiu, 2009, p. 128-143
 • A publicat articolul: Christian Ferencz, „Husserl si cinematograful. O analiza fenomenologica a iluziei”, in Revista de filozofie, 3-4 / 2008

Drd. Paul Balogh

 • Ca doctorand al Facultăţii de Filosofie, a lucrat în cadrul proiectului doctoral de cercetare intitulat „Problema nihilismului: Nietzsche şi Heidegger”
 • A participat la seminarul „Filozofie şi cinema”, Casa Lovinescu

Drd. Paul Marinescu

 • Ca doctorand al Facultăţii de Filosofie, a lucrat în cadrul proiectului doctoral de cercetare intitulat „Problematica universalitatii hermeneuticii”
 • A susţinut conferinţa cu titlul „Voir, c’est lire. Le regard et la lecture” la conferinţa internaţională Phenomenology, literature and art,  (14 şi 15 octombrie 2008), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • A tradus: Paul Ricœur, A l’école de la phénoménologie, Bucharest, Humanitas, 2008
 • A tradus: Jean Sévillia, Moralement correct. Recherche valeurs désespérément, Humanitas, Bucuresti, 2009

Drd. Victor Eugen Gelan

 • Ca doctorand al Facultatii de Filosofie a lucrat in cadrul proiectului doctoral de cercetare intitulat „Husserl: de la problema constituirii transcendentale a existentei la stiinta pura transcendentala”.
 • A elaborat doua lucrari (echivalentul a doua rapoarte de cercetare semestriala) in cadrul primului an de doctorat: 1) „Posibilitatea unei logici pure ca teorie (doctrina) transcendentala a stiintelor” si 2) „Problema psihologismului si logica pura la Edmund Husserl”.

Drd. Andreea Parapuf

 • Ca doctorand la Radboud Universiteit Nijmegen, Olanda, a lucrat în cadrul proiectului doctoral de cercetare intitulat “Finitude and confrontation with tradition. Two sources of redefining hermeneutics at Martin Heidegger”
 • A participat la coordonarea conferinţei internaţionale Phenomenology, literature and art,  (14 şi 15 octombrie 2008), Bucureşti
 • A susţinut lucrarea „The Phenomenon and ‘the matter at stake’”, in cadrul conferintei “Die hermeneutische Idee des Erkennens: Sache und Interesse”, Praga 24-25 noiembrie 2008

Ileana Borţun (MA)

 • A participat la seminarul „Filozofie şi cinema”, Casa Lovinescu

Paul-Gabriel Sandu (BA)

 • A participat la Conferinta Internationala „Constantin Noica e la filosofia come salvezza”, cu lucrarea „Is Noica a Traditional Thinker”, 3-4 iunie 2009 (Roma, Institutul Cultural Roman)
 • A participat la Conferinta Nationala „Gandirea lui Noica astazi”, cu lucrarea „Libertate intru necesitate”, 24-25 aprilie 2009 (Bucuresti, Facultatea de Filosofie)
 • A participat la Seriile de Conferinte „Serile Noica”, cu lucrarea „Noica si Heidegger – posibilitatea unui dialog”, 12 februarie 2009 (Bucuresti, Casa Lovinescu)
 • Lucrează la traducerea cartii lui Edith Stein „Fiinţa finită şi eternă”, care urmează să apară în 2010.

Ramona Cristea (BA)

 • A participat la seminarul „Filozofie şi cinema”, Casa Lovinescu
 • A participat la proiectul „Enciclopedia Online a filozofiei româneşti”

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 2009-2010

Colocviu aniversar
„Descrierea incotro? Mostenirea fenomenologica la 150 de ani de la nasterea lui Husserl” (18-19 septembrie 2010)
Coordonator: Christian FERENCZ-FLATZ
PROGRAM
Vineri, 18 septembrie
Sesiunea I: Moderator: Christian FERENCZ-FLATZ
* 10:30 Deschidere
* 10:45 Ion TANASESCU (Institutul de filozofie, Bucuresti), Problematica si metoda descrierii la Franz Brentano
* 11:15 Discutii
* 11:30 Delia POPA (Universite Catholique de Louvain), Descriere sau imaginatie? Sensul trairilor si modificarea sa fenomenologica
* 12:00 Discutii
* 12:15 Constantin STOENESCU (Universitatea Bucuresti), Gödel si Husserl. De la „paritatea epistemologica” la „reductia fenomenologica”
* 12:45 Discutii
* 13:00-15:30 Pauza
Sesiunea a II-a Moderator: Cristian CIOCAN
* 15:30 Bogdan OLARU (Institutul de cercetari economice si sociale, Iasi), Despre caracterul viu al reprezentarilor si rolul imaginatiei în cunoastere
* 16:00 Discutii
* 16:15 Deodath ZUH (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj), Husserl si originile semioticii – Tractatul de semiotica si bazele lui istorice
* 16:45 Discutii
* 17:00 Pauza de cafea
* 17:30 Virgil CIOMOS (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj), Subiectul husserlian între reductie si descriptie. Despre posibilitatea unei cvasi-arhitectonici
* 18:00 Discutii
* 18:15 Mario BARANGEA, Husserl si matematica
* 18:45 Discutii

Sâmbata, 19 septembrie

Sesiunea a III-a Moderator: Virgil CIOMOS

* 10:30 Ion COPOERU (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj), Descrierea fenomenologica – între repliere si deschidere
* 11:00 Discutii
* 11:15 Christian FERENCZ-FLATZ (CSF, Bucuresti), Critica descrierii în cursurile heideggeriene timpurii
* 11:45 Discutii
* 12:00 Cristian CIOCAN (CSF, Bucuresti), Statutul descrierii in „Sein und Zeit”. Ce este descriptiv si ce este non-descriptiv în analitica Dasein-ului?
* 12:45-15:00 Pauz?

Sesiunea a IV-a Moderator: Ion COPOERU

* 15:00 Cristian MLADIN (Universitatea Bucuresti), Descrierea heideggeriana, povestea unei aporii
* 15:30 Discutii
* 15:45 Victor Eugen GELAN (Universitatea Bucure?ti), Posibilitatea unei logici pure ca teorie (doctrina) transcendentala a stiin?elor
* 16:15 Discutii
* 16:30 Pauz? de cafea
* 17:00 Paul MARINESCU (Université Jean Moulin, Lyon), Descriere si eveniment. Despre contemporaneitatea hermeneutica la Hans-Georg
Gadamer
* 17:30 Discutii
* 17:45 Codrina IONITA (Universitatea de Arte „G. Enescu”, Iasi), De la transcendenta imanenta la fenomenul saturat
* 18:15 Discutii
* 18:30 Încheiere

ACTIVITĂŢI INDIVIDUALE ALE MEMBRILOR CSF

Prof. Dr. Gabriel Liiceanu
• A publicat “Intilnire cu un necunoscut”, Editura Humanitas, 2010
• A susţinut cursul de fenomenologie „La ce bun poeti?” de Martin Heidegger la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (semestrul I)
• A susţinut cursul de fenomenologie „Introducere in metafizica” de Martin Heidegger la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (semestrul II)
• A coordonat lucrările de doctorat ale următorilor studenti: Paul Marinescu, Paul Balogh, Cristina Pop, Cristian Mladin
• A ingrijit editia (in colaborare cu Catalin Cioaba): Alexandru Dragomir, vol. 5, “Meditatii despre epoca moderna”, in curs de aparitie la Editura Humanitas (2010)

Dr. Gabriel Cercel
• A lucrat la proiectul de cercetare “Die Lesbarkeit der Geschichte: Martin Heidegger und Heinrich Finke”, in calitate de Fellow al Gerda Henkel Stiftung, la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg i.Br., Germania.
Dr. Cătălin Cioabă
• A sustinut conferinta „Filozofie la persoana intai. Tolstoi, Heidegger, Wittgenstein”, la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti, 18 noiembrie 2009
• A sustinut seminarul „La ce bun poeti?” de Martin Heidegger la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (semestrul I)
• A sustinut seminarul „Introducere in metafizica” de Martin Heidegger la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (semestrul II)
• A tradus “Tagebücher /Jurnale” de Ludwig Wittgenstein, în curs de apariţie la Editura Humanitas (2010)
• A tradus (in colaborare cu Gheorghe Stefanov) “Jurnale si Remarci asupra formei logice” de Ludwig Wittgenstein, , in curs de aparitie la Editura Humanitas (2010)
• A ingrijit editia (in colaborare cu Gabriel Liiceanu): Alexandru Dragomir, vol. 5, “Meditatii despre epoca moderna”, in curs de aparitie la Editura Humanitas (2010)
• A reeditat “Originea operei de arta”, volum tradus de Gabriel Liiceanu si Thomas Kleininger, in curs de aparitie la Editura Humanitas (2010)

 

Dr. Cristian Ciocan
• Ca bursier al Colegiului Noua Europă, a lucrat la proiectul de cercetare intitulat „The Vulnerable Body: The Human Corporeality and its Limit-Situations”
• A editat in colaborare cu Rolf Kühn si Jad Hatem volumul Studia Phaenomenologica IX (2009): Michel Henry’s Radical Phenomenology.
• A susţinut conferinţa intitulată “Entre visible et invisible : les paradigmes de l’image chez Jean-Luc Marion”, la colocviul: Cartésianisme-phénoménologie-théologie. La réception de la philosophie de Jean-Luc Marion en Europe centrale et orientale, 19-20 martie 2010, Budapesta, Universitatea catholica Pázmány Péter.
• A susţinut conferinţa intitulată: Statutul descrierii in „Sein und Zeit”. Ce este descriptiv si ce este non-descriptiv în analitica Dasein-ului?, la colocviul aniversar „Descrierea incotro? Mostenirea fenomenologica la 150 de ani de la nasterea lui Husserl”, organizat de Societatea Română de Fenomenologie, în colaborare cu Centrul de studii fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Casa Lovinescu, 19 septembrie 2009, Bucureşti
• A publicat articolul: Ciocan C., „Le problème de la mort dans les Beiträge zur Philosophie (1936-1939)”, Revue Philosophique de Louvain 108(2), 2010, 313-333. [ARTICOL ISI]
• A publicat articolul: Ciocan C., „Heidegger and the Problem of Boredom”, Journal of the British Society for Phenomenology, ISSN 0007-1773, Volume 41 – Number 1 – January 2010, 64-77 [ARTICOL ISI]
• A publicat articolul: Ciocan C., „Notes sur l’évolution du problème de la mort dans la pensée de Heidegger après Sein und Zeit (1931-1935)”, Synthesis philosophica, ISSN: 0352-787, vol. 48, issue 2 (2009) 297-315 [ARTICOL ISI]
• A publicat articolul: Ciocan C., „Heidegger, la mort et la totalité”, Revue philosophique de la France et de l’étranger, vol. 134 (2009), nr. 2, pp. 291-309, Paris, P.U.F., ISSN 0035-3833. [ARTICOL ISI]
• A publicat articolul: Ciocan C., „Mort et vérité: Heidegger et le problème de la certitude”, Philosophie (Paris, Editions de Minuit), no. 105 (2010), p. 52-63. (Articol ERIH Categoria C)
• A publicat articolul: Ciocan C., „Qu’est-ce qu’un Existenzial?”, Heidegger Studies, vol. 25 (2009), p. 191-216, Berlin, Duncker und Humblot. (Articol ERIH Categoria B)
• A participat la coordonarea proiectului „Enciclopedia Online a filozofiei româneşti”
• A participat la coordonarea proiectului “Newsletter of Phenomenology”
• A participat la coordonarea proiectului “Newsletter filozofie”

 

Dr. Christian Ferencz-Flatz
• A lucrat, ca bursier al KAAD, la proiectul de cercetare „Situation und Motivation bei Husserl und Heidegger” desfăşurat la Arhivele Husserl, Universitatea din Köln; ianuarie-iunie 2010
• A publicat articolul: The Neutrality of Images and Husserlian Aesthetics, in: Studia Phaenomenologica IX / 2009 [ARTICOL ISI]
• A publicat articolul: Gibt es perzeptive Phantasie? Als-ob-Bewusstsein, Widerstreit und Neutralität in Husserls Aufzeichnungen zur Bildbetrachtung, in: Husserl Studies, vol. 25, no. 3 / 2009 [ARTICOL ISI]
• A publicat articolul: Quasi-Konstitution und Möglichkeitsbewusstsein, in: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia no. 2 / 2009
• A publicat articolul: Situatie si motivatie in „lumea ca-si-cum”. O observatie a lui Husserl despre joc, in: Revista de filozofie 5-6/2009
• A publicat articolul: Die Kritik der phänomenologischen Beschreibung in den frühen Vorlesungen Heideggers, in: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia no. 2 / 2010
• A publicat articolul: Taktile Rezeption und lebensweltliche Umsicht. Film und Stadterfahrung bei Benjamin und Heidegger, in: Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, Vol. II, No. 1/ 2010
• A publicat traducerea volumului: Edmund Husserl, Cercetări logice vol. II / 1 (împreună cu Bogdan Olaru), Humanitas, Bucureşti, 2009
• A susţinut prezentarea: Taktile Rezeption und lebensweltliche Umsicht. Film und Stadterfahrung bei Benjamin und Heidegger, 24.08.2009, în cadrul şcolii de vară eikones 2009, Bildprojektionen, Basel
• A organizat colocviul naţional: Descrierea incotro? Mostenirea fenomenologica la 150 de ani de la nasterea lui Husserl, Casa Lovinescu, Bucureşti, 18-19.09.2009
• A susţinut conferinţa: Critica descrierii in cursurile heideggeriene timpurii, 19.09.2009, în cadrul colocviului Descrierea incotro? Mostenirea fenomenologica la 150 de ani de la nasterea lui Husserl, Casa Lovinescu, Bucureşti
• A susţinut conferinţa: Husserl si ideea unei fenomenologii a ocazionalului, 21.10.2009, Facultatea de filozofie, Universitatea Bucureşti
• A susţinut conferinţa: Cum stiu ce pot. Posibilitatile practice intre fantezie si experienta la Husserl, 24.02.2010, Casa Lovinescu, Bucureşti
• A susţinut conferinţa: Umstand und Situation. Zur bekundenden Funktion des Jeweiligen bei Husserl und Heidegger, 16.04.2010, în cadrul Workshop Phaenomenologie, Arhivele Husserl, Köln

 

Dr. Bogdan Mincă

• A susţinut la Facultatea de Filozofie a Universităţii Bucureşti cursurile Fenomenologie (sem. I, 2009-10) şi Hermeneutică (sem. II, 2009-10), dedicate interpretării volumului: M. Heidegger, Fiinţă şi timp
• A susţinut cursurile opţionale Etimologie greacă (sem. I, 2009-10) şi Cultură greacă (sem. II, 2009-10)
• A susţinut seminarul la cursul Originile filosofiei europene (sem. I, 2009-10)
• A susţinut seminarul la cursul Filosofie greacă (sem. II, 2009-10)
• A publicat articolul: „M. Heideggers Auslegung des Menschen als zoon logon echon bei Aristoteles“, în: H.-C. Günther, A.A. Robiglio (eds.), The European Image of God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights (Studies on the Interaction of Art, Thought and Power, Nr. 3), Brill, Leiden-Boston
• A tradus în româneşte, în colaborare cu Ileana Borţun, volumul: Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze, GA 7, care va apărea în toamna lui 2010 la ed. Humanitas sub titlul Conferinţe şi studii
• A lucrat la redactarea cărţii Scufundătorii din Delos. Heidegger şi primii filozofi, care va apărea în toamna lui 2010 la ed. Humanitas.

 

Drd. Paul Marinescu
• Ca doctorand al Facultăţii de Filosofie, a lucrat la finalizarea proiectului doctoral de cercetare intitulat „Problematica universalitatii hermeneuticii”.
• A participat la seminarul despre Meditatiile carteziene de Ed. Husserl, sustinut in cadrul Centrului de Studii Fenomenologice.
• A tradus articole din Vocabulaire européen des philosophies (ed. B. Cassin), in pregatire la Polirom.

 

Drd. Cristian Mladin
• Ca doctorand al Facultatii de Filosofie a lucrat in cadrul proiectului doctoral de cercetare intitulat: “Orizont si depasire in ontologia heideggeriana”.
• Ca bursier al CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) Viena, a lucrat la proiectul “Orizont si depasire in ontologia heideggeriana”.
• Ca bursier al Fundatiei Emil Cioran a lucrat la proiectul “Orizont si depasire in ontologia heideggeriana”.
• A susţinut conferinţa cu titlul: “Descrierea heideggeriana, povestea unei aporii”, in cadrul colocviului „Descrierea incotro? Mostenirea fenomenologica la 150 de ani de la nasterea lui Husserl”, organizat de Societatea Română de Fenomenologie, în colaborare cu Centrul de studii fenomenologice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Casa Lovinescu, 19 septembrie 2009, Bucureşti.
• A susţinut conferinţa cu titlul: “Rasturnarea cochiliei sau jocul repetarii in filozofie”, in cadrul simpozionului: “Exercitii de lamurire a sarcinilor filosofiei”, 27 februarie 2010, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.
• A participat la seminarul CSF „Husserl – Meditaţii carteziene” (Casa Lovinescu)

Drd. Victor Eugen Gelan
• Ca doctorand al Facultatii de Filosofie a lucrat in cadrul proiectului doctoral de cercetare intitulat: Husserl: de la problema constituirii transcendentale a existentei la stiinta pura transcendentala.
• Ca doctorand al Facultatii de Filosofie a fost prezent – timp de două semestre – pentru cercetare, în cadrul Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
• A publicat articolul: Husserl şi fundamentele logicii, Idei in Dialog, Nr. 9 (60) / Septembrie 2009.
• A sustinut conferinţa cu tema: Posibilitatea unei logici pure ca teorie (doctrina) transcendentala a stiinţelor, în cadrul colocviului national de filosofie, organizat la Casa Lovinescu de Societatea Romana de Fenomenologie si Centrul de Studii Fenomendologice (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucuresti), 18-19 septembrie 2009.
• Lucrează la proiectul de elaborare a unei cărţi despre filosofia lui Mihai Şora.

Drd. Andreea Parapuf
• Ca doctoranda a Universitatii Radboud Universiteit Nijmegen din Olanda, in cadrul departamentului de metafizica si epistemologie, a lucrat la proiectul: Hermeneutic Aspects in Heidegger’s Later Thinking, supervised by Prof. dr. B. H. Vedder.
• A sustinut conferinta: “The Place of Responsibility in Heidegger’s Later Understanding of Hermeneutics” (4 iunie 2010), in cadrul colocviului international “Who is Calling? Responsible Hermeneutics – Hermeneutics of Responsibility”, Aarhus University.
• A sustinut conferinta: “Phenomenology and Tautological Thinking in the Later Heidegger” (21 mai 2010), in cadrul colocviului “Launches and Re-launches, A graduate conference in Phenomenology”, Sussex University, text premiat pentru “The Best Paper Prize”
• A sustinut conferinta: “Phenomenology of the Inapparent? The Reconsideration of a Paradox” (24 aprilie 2010), in cadrul celui de-al VIII-lea colocviu anual al Societatii nordice de fenomenologie (Nordic Society for Phenomenology), Södertörn University College, Stockholm.

Ileana Borţun (MA)
• Ca studentă la Masteratul „Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice”, din cadrul Facultăţii de Filosofie (UB), a redactat şi susţinut lucrarea de disertaţie intitulată Posibilitatea unei etici existenţiale. Proiectarea fenomenologiei heideggeriene înspre o hermeneutică a conlocuirii, sub coordonarea Prof. univ. dr. Gabriel Liiceanu.
• A colaborat cu Bogdan Mincă la traducerea în română a volumului Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze, GA 7, care va apărea la editura Humanitas în 2010, sub titlul Conferinţe şi studii.
• A realizat controlul ştiinţific la ediţia românească a volumului Hannah Arendt, The Promise of Politics, colecţie de eseuri inedite, editate de Jerome Kohn, Schocken Books, New York, 2005 — apărută la editura Humanitas în 2010, sub titlul Făgăduinţa politicii.
• A asumat organizarea celui de-al şaptelea colocviu anual SRF–CSF, intitulat „Fenomenologie şi etică”, ce va avea loc pe 22-23 octombrie 2010, la Facultatea de Filosofie (UB).
• A realizat un interviu cu Cătălin Cioabă, intitulat „Filosofia românească după 20 de ani: avem o şcoală de fenomenologie?”, publicat în Vox Philosophiae, vol. I, Nr. 3/2009, „Cercetări fenomenologice contemporane”.
• A participat la seminarul CSF „Husserl – Meditaţii carteziene” (Casa Lovinescu).

Paul-Gabriel Sandu (MA)
• Ca bursier DAAD si masterand al Albert-Ludwigs-Universität Freiburg si al Facultăţii de Filosofie din Bucureşti a lucrat la teza de masterat privitoare la geneza şi semnificaţia conceptului de cădere în Fiinţă şi timp din perspectiva primelor prelegeri Freiburgheze (perioada 1919-1925).
• A publicat studiul „G. Călinescu – Compromisurile unui fals optimist”, în revista Luceafărul de dimineaţă, numerele 18, 19 şi 20 din 2010.
• A publicat fragmente din traducerea lucrării lui Edith Stein, Fiinţă finită şi fiinţă eternă, în revista Luceafărul de dimineaţă, nr. 5-6 din 2010 şi în revista Cultura, iulie 2010.
• A publicat recenzia: „Mitul modern al peşterii”, Luceafărul, nr. 17, 2010.
• A publicat recenzia: „Abel ce i-ai făcut fratelui tău?”, Luceafărul, nr. 8, 2010)
• A publicat recenzia: „Castelul interior“, Rost, nr. 88, iunie 2010.
• A publicat recenzia: „Castelul libertăţii”, Rost, nr 89, iulie 2010.

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 2010-2011

Colocviul național FENOMENOLOGIE ȘI ETICĂ

21, 22 si 23 octombrie 2010, Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti.

PROGRAM

JOI, 21 octombrie

 • 14:15 Deschidere
 • 14:30 Discurs inaugural – Gabriel Liiceanu: Ce înseamna sa faci fenomenologie

Sesiunea I         Moderator: Ileana Bortun

 • 15:30 Ion Tanasescu (Institutul de Filosofie, Bucuresti): Problematica si întemeierea eticii la Franz Brentano
 • 16:00 Discutii
 • 16:15 Victor Popescu (SRF, Bucuresti): Moralitatea ca „profesie”. Conceptul de „Beruf” în etica lui Husserl din anii ’20
 • 16:45 Discutii
 • 17:00 Pauza de cafea
 • 17:20 Christian Ferencz-Flatz (SRF, Bucuresti): Înnoirea ca proiect de viata. Câteva reflectii despre „panmetodismul” etic al lui Husserl
 • 17:50 Discutii
 • 18:05 Nicoleta Szabo (Univ. Jules Verne, Amiens): Actele de comanda: între etica sociala a lui Husserl si teoria etico-politica a guvernarii a lui Eric Voegelin
 • 18:35 Discutii
 • 18:50 Pauza de cafea
 • 19:10 Irina Rotaru (Univ. Al.I. Cuza, Iasi): Pentru o complementaritate între fenomenologia transcendentala si etica responsiva
 • 19:40 Discutii
 • 19:55 Constantin Stoenescu (Univ. Bucuresti): Despre împacarea omului dialogal cu natura nevorbitoare.
 • Problema posibilitatii eticii mediului dintr-o perspectiva fenomenologica
 • 20:25 Discutii

VINERI, 22 octombrie

Sesiunea II       Moderator: Cristian Ciocan

 • 10:00 Bogdan Minca (Univ. Bucuresti): Heidegger si grecii: „producerea” celuilalt
 • 10:30 Discutii
 • 10:45 Cristian Mladin (Univ. Bucuresti): „Introducere la dor”. Istoria fiintei si problema alteritatii
 • 11:15 Discutii
 • 11:30 Pauza de cafea
 • 11:50 Ileana Bortun (Univ. Bucuresti): Configurarea unei etici existentiale ca hermeneutica a conlocuirii
 • 12:20 Discutii
 • 12:35 Paul Sandu (Univ. Albert-Ludwig, Freiburg): Între alterizare si individualizare. Proiectul unei etici ontologice
 • 13:05 Discutii

13:20-15:30 Pauza

Sesiunea III      Moderator: Ion Tanasescu

 • 15:30 Raluca Badoi (Univ. Babes-Bolyai, Cluj): Dez-apropiere de sine si alteritate — o lectura diacritică a gândirii lévinasiene
 • 16:00 Discutii
 • 16:15 Cristian Ciocan (SRF, Bucuresti): Etica si corporalitate: o privire dinspre Lévinas
 • 16:45 Discutii
 • 17:00 Pauza de cafea
 • 17:20 Ovidiu Anemtoaicei (CEU, Budapesta): „Carnea lumii” si „diferenta sexuala”: etica reversibilitatii la
 • Merleau-Ponty si etica asimetriei la Luce Irigaray
 • 17:50 Discutii
 • 18:05 Bogdan Sabin Ivan (Univ. Jean Moulin, Lyon): Fenomenologie si etica la Marc Richir
 • 18:35 DiscutiI

SÂMBATA, 23 octombrie

Sesiunea IV      Moderator: Christian Ferencz-Flatz

 • 10:00 Brândusa-Tereza Palade (SNSPA, Bucuresti): „Via veritatis”: Etica si fenomenologie a persoanei la Edith Stein
 • 10:30 Discutii
 • 10:45 Daniela Maci (Univ. Oradea): „Sein zum Tode”, observatiile Edithei Stein si gândirea Holocaustului
 • 11:15 Discutii
 • 11:30 Pauza de cafea
 • 11:50 Eveline Cioflec (SRF, Bucuresti): Rolul facultatii de judecare în etica situationala a Hannei Arendt
 • 12:20 Discutii
 • 12:35 Alexandra Corbu (Univ. Bucuresti): Cum sa citim alteritatea? Grefarea hermeneuticii fenomenologice
 • pe o etica a narativitatii la Paul Ricoeur
 • 13:05 Discutii

13:20-15:30 Pauza

Sesiunea V       Moderator: Bogdan Mincă

 • 15:30 Mihai Maci (Univ. Oradea): Fundamentele vietii civice în gândirea lui Vaclav Belohradsky
 • 16:00 Discutii
 • 16:15 Ion Copoeru (Univ. Babes-Bolyai, Cluj): Etica în actiune si metoda dramatica
 • 16:45 Discutii
 • 17:00 Pauza de cafea
 • 17:20 Robert Arnautu (CEU, Budapesta): (Post-)Fenomenologia si etica tehnologiei
 • 17:50 Discutii

18:05 Încheiere

 

ACTIVITĂȚI INDIVIDUALE ALE MEBRILOR CSF

 

Prof. Dr. Gabriel Liiceanu 

 • A coordonat lucrări de doctorat ale doctoranzilor: Paul Marinescu, Paul Balogh, Cristina Pop, Cristian Mladin
 • A ţinut cursul de fenomenologie „La ce bun poeti?” de Martin Heidegger la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (semestrul I)
 • A ţinut cursul de fenomenologie „Introducere în metafizica” de Martin Heidegger la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucuresti (semestrul II)
 • A publicat: Itinerariile unei vieţi: E. M. Cioran, (ediţie centenară, revizută) Humanitas, 2011
 • A publicat: Alexandru Dragomir, vol. 5, Meditaţii despre epoca modernă,  Editura Humanitas, 2010 (ediţie îngrijită în colaborare cu Cătălin Cioabă):
 • A susținut conferința: Ce înseamnă a face fenomenologie ?, colocviul anual al Societăţii Române de Fenomenologie, „Fenomenologie și etică” (21-23 octombrie 2010, Facultatea de Filosofie, UB).
 • A susținut numeroase conferinţe publice la universităţile din Iaşi, Timişoara, Cluj

 

Dr. Gabriel Cercel 

 • A publicat volumul Cartea experienţei: Heidegger şi hermeneutica vieţii, Bucureşti: Humanitas, 2010
 • A publicat studiul „›Sur la valeur du comprendre historique pour le philosophe‹: Martin Heidegger et Heinrich Finke”, în: Archives de philosophie 74 (2011), pp. 365-372 (ARTICOL ISI)
 • A publicat studiul „Zur Entstehung einer phänomenologischen Hermeneutik der Geschichte: Heinrich Finke und Martin Heidegger (1911-1933)”, în: Heidegger Studies 27 (2011), pp. 119-136 (ARTICOL ERIH B)
 • A susţinut conferinţa: ” ‘Sur la valeur du comprendre historique pour le philosophe’: Martin Heidegger et Heinrich Finke” în cadrul colocviului L’eredita fenomenologica. Convegno Internazionale di Studi. Sapienza, Universita di Roma, Facoltà di Filosofia, 5-6 noiembrie 2010, Roma, Italia
 • A participat la proiectul de cercetare “Trupul medial. O abordare interdisciplinară a unei teorii integrale a fenomenelor corporale” (grant de cercetare CNCSIS pentru tinere echipe, Institutul “Alexandru Dragomir” şi Societatea Română de Fenomenologie

 

Dr. Cătălin Cioabă

 • Activitate de cercetare în cadrul programului de cercetare postdoctorală „Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice”, titlul proiectului: „Abordări ale limbajului în filosofia secolului 20: fenomenologie şi analiza limbajului”.
 • Participare la Workshop exploratoriu „Minte limbaj, reprezentare”,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie, 28 februarie 2011, Tema susţinerii: „Discursul ca structură a Dasein-ului în analitica existenţială”.
 • Participare la Workshop exploratoriu Fragmente din istoria viziunilor asupra lumii. Tradiții și evoluții,Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie,  6 iunie  2011.
 • Conferinţă cu tema “Interferenţe între fenomenologie şi filosofia analitica” la întâlnirea lunară din cadrul Colocviilor Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filozofie practică, Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
 • A participat la Şcoala de vară: Status quaestionis: Dezbateri actuale în ştiinţele socio-umane şi  politice /Status quaestionis: Ongoing Debates in Social Sciences, Political Sciences, and Humanities / Şcoală de vară organizată în cadrul programului POSDRU, ID 62259 – Ştiinţe Socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice, 20-24 iunie 2011, Bucureşti.
 • Participare la colocviul organizat de Fundaţia Alexander von Humboldt:  „Wissenschaftskooperationen im Europa des 21. Jahrhunderts – Herausforderungen für das Humboldt-Netzwerk in Mittel- und Südosteuropa“, Budapesta / Ungaria, 6.-8. Mai 2011.
 • A tradus (in colaborare cu Gheorghe Stefanov) “Jurnale si remarci asupra formei logice” de Ludwig Wittgenstein, Editura Humanitas, 2010.
 • A tradus (in colaborare cu Andreea Esanu) “Corespondență filozofică” de Ludwig Wittgenstein, în curs de apariție la Editura Humanitas, 2011.
 • A îngrijit ediția (in colaborare cu Gabriel Liiceanu):  Alexandru Dragomir, vol. 5, “Meditații despre epoca modernă”,  Editura Humanitas, 2010.

 

Dr. Cristian Ciocan

 • A lucrat la proiectul de cercetare „Martin Heidegger și constituirea atitudinii științifice”, la Universitatea Al. I. Cuza Iași (bursă POSDRU/89/1.5/S/49944)
 • A lucrat la proiectul de cercetare “Trupul medial. O abordare interdisciplinară a unei teorii integrale a fenomenelor corporale” (grant de cercetare CNCSIS pentru tinere echipe derulat în cadrul Institutului “Alexandru Dragomir” / Societatea Română de Fenomenologie.
 • A editat (în colaborare) volumul Studia Phaenomenologica X (2010): Phenomenology and Psychology. Coord. dosar: Delia Popa și Virgil Ciomoș.
 • A publicat articolul „Comprendre et sens. La genèse ontologique du langage dans l’analytique du Dasein”, in Revue Philosophique de Louvain, Volume 109, issue 3 (ARTICOL ISI)
 • A publicat studiul „La genèse du problème de la mort dans la pensée du jeune Heidegger”, în S.-J. Arrien, S, Camilleri (ed.), Le jeune Heidegger 1909-1926, Paris, Vrin, 2011, p. 230-250.
 • A publicat studiul „Philosophical Developments in Romania in the last Decade (1998-2008)”, în D. Ginev (Hg.), Die Geisteswissenschaften im europäischen Diskurs. Zweiter Band: Osteuropa. Innsbruck-Wien, StudienVerlag, 2010, p. 104-119.
 • A publicat studiul „Levinas and the Problem of Embodiment”, în: Hanna B. Gerl-Falkovitz, René Kaufmann, Hans R. Sepp (Hg.), Europa und seine Anderen: Emmanuel Levinas – Edith Stein – Jozef Tischner, Thelem, 2010, pp. 253-264.
 • A publicat articolul „La finitude de l’existence chez Martin Heidegger dans l’entrelacement du comprendre et de l’affection”, in: Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, vol. II, nr. 2. p. 457-480.
 • A publicat articolul „Geneza ideii de viață factică în scrierile tânărului Heidegger”, in: Hermeneia 10 (2010), p. 7-18.
 • A susținut conferința: “Le phénomène du corps dans Totalité et infini”, la colocviul: Totalité et Infini, une oeuvre de ruptures, Alliance Israélite Universelle. 9-11 mai 2011 (Paris, Franța).
 • A coordonat (în colaborare cu J.-F. Courtine și Pietro D’Oriano) colocviul L’eredita fenomenologica. Convegno Internazionale di Studi. Sapienza, Universita di Roma Facoltà di Filosofia 5-6 noiembrie 2010 (Roma, Italia). A susținut în acest cadru conferința: „Emmanuel Levinas et le problème de la corporéité”.
 • A susținut conferința: „Problema corporalităţii în scrierile timpurii ale lui Levinas“, la colocviul: Sensuri ale corpului, Facultatea de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, 28-29 octombrie 2010.
 • A susținut conferința: „Etica si corporalitate: o privire dinspre Levinas“, la colocviul: Fenomenologie și etică, Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti, 21-23 octombrie 2010.
 • A redactat cartea: Edmund Husserl, Idei privitoare la o fenomenologie pură şi la o filozofie fenomenologică (trad. Christian Ferencz-Flatz, Humanitas, 2011).
 • A redactat cartea: Edmund Husserl, Criza ştiinţelor europene şi fenomenologia transcendentală (trad. Christian Ferencz-Flatz, Humanitas, 2011).
 • A participat la emisiunea Izvoare de Filosofie, realizator Constantin Aslam, 18 iunie 2011: „Cercetarea filosofică în contextul iniţiativelor private. Proiecte ale Institutului de filozofie Alexandru Dragomir“, Radio România Cultural.

 

Dr. Christian Ferencz  

 • A lucrat, ca director de proiect, la proiectul de cercetare TE al Societății Române de Fenomenologie, intitulat Habitus, memorie, sediment: fețe ale tradiției în fenomenologie, finanțat de CNCSIS-UEFISCSU
 • A lucrat, ca membru, în cadrul proiectului de cercetare al Societății Române de Fenomenologie, intitulat Trupul medial. O abordare interdisciplinara a fenomenelor corporale, finanțat de CNCSIS-UEFISCSU
 • A publicat articolul: Der Begriff der „Bekundung” bei Husserl und Heidegger, in: Husserl Studies Vol. 26 Nr. 3 / 2010 [ARTICOL ISI]
 • A publicat articolul:  Bild und Ding. Heideggers Auslegung der Husserlschen Bildlehre, in: Phänomenologische Forschungen 2010 [ARTICOL ERIH B]
 • A publicat articolul: Traum-Ich und Phantasie bei Husserl und Fink, in volumul colectiv: Phenomenology 2010, vol. 3
 • A publicat articolul: Constantin Noica la judecata limbilor, in: Revista de filosofie, Nr. 5-6/ 2010
 • A publicat articolul:  Husserls Idee einer „Phänomenologie der Okkasionalität“, in: Philosophisches Jahrbuch 1 / 2011 [ARTICOL ISI]
 • A publicat articolul:  Das Beispiel bei Husserl, in: Tijdschrift voor Filosofie Vol. 73, Nr. 2 / 2011 [ARTICOL ISI]
 • A publicat articolul:  The Empathetic Apprehension of Artifacts: A Husserlian Approach to Non-figurative Art, in: Research in Phenomenology Vol. 41, Nr. 3 / 2011 [ARTICOL ISI]
 • A încheiat traducerea volumului E. Husserl, Idei privitoare la o fenomenologie pură și la o filozofie fenomenologică, Humanitas, București, 2011 (în curs de apariție)
 • A susţinut conferința: The Empathetic Apprehension of Artifacts. A Husserlian Approach to Non-figurative Art, 15.10.2010, în cadrul colocviului Phenomenology, Arts, and Architecture, University of Gent
 • A susţinut conferinţa: Înnoirea ca proiect de viaţă. Câteva reflecţii despre „panmetodismul” etic al lui Husserl, 21.10.2010, în cadrul colocviului naţional Fenomenologie si etica, Universitatea Bucureşti
 • A susţinut conferinţa: Fundierung und Motivation. Zur Deutung der Alltagsgegenstände bei Husserl, 06.11.2010, în cadrul colocviului L’eredita fenomenologica, Roma
 • A susţinut conferinţa: Objects with a past: Husserl on “ad-memorizing” apperceptions, 28.04.2011, în  cadrul colocviului anual al Nordic Society for Phenomenology Phenomenology in Times of Crisis, Reykjavik
 • A susţinut conferinţa: How Does a Film Show Its Purpose? A Husserlian Perspective on Manipulation and Reflection in Contemporary Cinema, 08.07.2011, in cadrul colocviului anual al Film and Philosophy, Liverpool
 • A coordonat seminarul Conceptul de “istorie” în “Fiinţă şi timp”, în cadrul Societăţii Române de Fenomenologie, ianuarie- iunie 2011.

 

Dr. Paul Marinescu

 • A susținut teza de doctorat intitulată « La problématique de l’universalité de l’herméneutique », teză în cotutelă între Universitatea din București și Université « Jean Moulin » Lyon 3, sub conducerea domnilor profesori Gabriel Liiceanu și Jean-Jacques Wunenburger, cu mențiunea « très honorable avec les félicitations du jury ».
 • A participat la seminarul despre capitolul V « Temporalitate si istoricitate » din Ființă și timp, susținut in cadrul Centrului de Studii Fenomenologice.
 • A participat la 2 colocvii internaționale :
 • 2 iunie, Fredericton, Canada, Tradition et oubli,  cu lucrarea « L’oubli comme phénomène inaugural de l’herméneutique heideggérienne »
 • 16 septembrie, Moscova, Federatia Rusa, New Perspectives on Hermeneutics in the Social Sciences and Practical Philosophy, cu lucrarea « Traduire le passé: cheminer entre des commémorations réifiantes et des oublis irréversibles »
 • A lucrat în cadrul proiectului ”Habitus, memorie, sediment: fețe ale unei abordări fenomenologice a tradiției”, coordonator: Dr. Christian Ferencz-Flatz (Grant de cercetare CNCSIS pentru tinere echipe derulat în cadrul Institutului “Alexandru Dragomir” / Societatea Română de Fenomenologie).
 • A susținut o prezentare în cadrul întâlnirilor mensuale ale Association des doctorants et chercheurs en philosophie de Lyon despre « Quelle place pour la tradition dans l’herméneutique philosophique? »
 • A tradus articole din Vocabulaire européen des philosophies (ed. B. Cassin), în pregătire la Polirom.

 

Asist. Dr. Bogdan Mincă

 • A ținut cursuri la Facultatea de Filozofie (UB) : Curs Hermeneutică, sem. II.
 • A ținut seminarii la Facultatea de Filozofie (UB):
 • Seminarul la cursul de anul I, Originile Filozofiei Europene, sem. I.
 • Seminarul la cursul de anul III, Fenomenologie, sem. I (discutarea textului Fiinţă şi timp de M. Heidegger).
 • Seminarul la cursul de anul III, Hermeneutică, sem. II (discutarea textului Fiinţă şi timp de M. Heidegger).
 • Seminarul la cursul de masterat ICIF, anul II, Fenomenologia de la Brentano la Husserl, sem. I (discutarea textului La ce bun poeţi? de M. Heidegger).
 • Seminarul la cursul de masterat ICIF, anul II, Fenomenologie franceză, sem. II (discutarea textului Introducere în metafizică de M. Heidegger).
 • A publicat volumul Scufundătorii din Delos. Heidegger şi primii filozofi, Humanitas, Bucureşti, 2010.
 • A tradus  împreună cu Ileana Borţun, a traducerii volumului M. Heidegger, Vorträge und Aufsätze / Conferinţe şi studii, ce urmează să apară la ed. Humanitas, Bucureşti, în oct.-nov. 2011.
 • A participat în nov. 2010, la conferinţa L’eredità fenomenologica, organizată de Accademia di Romania & Università Sapienza di Roma, cu contribuţia: „Die Übersetzung von Heideggers Vorträge und Aufsätze ins Rumänische als ein philosophisches Gespräch mit drei anderen Sprachen (Deutsch, Latein, Griechisch)”.
 • A câștigat un proiect postdoctoral de 18 luni, în cadrul programului post-doctoral: „Reflecţie critică şi patrimoniu cultural: normă, memorie, interpretare, 5561”, în cadrul burselor POSDRU89/1.5/S/60819, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj. Titlul proiectului: „Platon şi Heidegger pe româneşte. Hermeneutică, dialog, traducere”.

 

Drd. Ileana Borţun 

 • Ca doctorandă a Facultăţii de Filosofie (UB), a lucrat în vederea realizării proiectului său de doctorat, ce are ca scop dezvoltarea unei etici existenţiale (i.e. bazate pe analitica existenţială din Sein und Zeit) ca hermeneutică a conlocuirii, prin scoaterea la iveală a înrudirii dintre metafizică (Heidegger) şi totalitarism (Arendt) – coordonator: Prof. Gabriel Liiceanu.
 • A organizat colocviul naţional SRF–CSF, intitulat „Fenomenologie și etică”, Facultatea de Filosofie (UB), 22-23 octombrie 2010.
 • A susţinut conferinţa Configurarea unei etici existenţiale ca hermeneutică a conlocuirii, pe 22 octombrie 2010, în cadrul colocviului naţional SRF–CSF, „Fenomenologie și etică” (21-23 octombrie 2010, Facultatea de Filosofie, UB).
 • A susţinut prezentarea Cum se conturează un proiect de cercetare? Studiu de caz: Proiectul unei etici existenţiale, pe 24 noiembrie 2010, în cadrul atelierului de cercetare organizat periodic de Centrul de Cercetări în Logică, Filosofia şi Istoria Ştiinţei (Facultatea de Filosofie, UB).
 • A participat la masa rotundă „Vocea interioară” (16 decembrie 2010) – o discuţie între filosofi, artişti şi informaticieni despre creativitate, organizată la iniţiativa artistului Lisandru Neamţu, la galeria de artă „Căminul artei” (Bucureşti).
 • A participat la ediţia din 30 octombrie 2010 a emisiunii „Izvoare de Filosofie” (realizată de Constantin Aslam la Radio România Cultural), având ca temă „Filosofia în spaţiul public”.
 • Ca doctorandă a Facultăţii de Filosofie (UB) şi bursieră doctorală POSDRU, a participat la şcoala de vară „Tendinţe actuale în cercetarea universitară. Interdisciplinaritatea în ştiinţe”, 25-26 iulie 2010 (Facultatea de Istorie, UB).
 • A definitivat, împreună cu Bogdan Mincă, traducerea volumului Martin Heidegger, Conferinţe şi studii (Vorträge und Aufsätze, GA 7), Humanitas, 2011.

 

Drd. Victor Eugen Gelan 

 • Ca doctorand al Facultății de Filozofie a lucrat în cadrul proiectului doctoral de cercetare intitulat: Husserl: de la problema constituirii transcendentale a existenței la știința pură transcendentală.
 • Ca doctorand bursier POSDRU, a fost prezent – timp de două semestre (WS 2010/2011 şi SS 2011) – pentru cercetare, în cadrul Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

 

Drd. Cristian Mladin 

 • Ca doctorand al Facultăţii de Filosofie (UB), a lucrat în vederea proiectului de doctorat „Orizont și depășire in ontologia heideggeriană”. În calitate de bursier POSDRU a obținut un stagiu de cercetare în Germania în cadrul Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
 • Ca doctorand al Facultăţii de Filosofie (UB) şi bursier POSDRU, a participat la şcoala de vară dedicată școlilor doctorale de Filozofie, Drept, Istorie și Științe politice, 1-4 iulie 2010 (Moeciu de Susu).
 • A organizat și participat la Seminarul CSF “Heidegger – Originea operei de artă”, (Casa Lovinescu – Facultatea de Filozofie UB).
 • A susţinut conferinţa „Introducere la dor”-Istoria ființei și alteritate, în cadrul colocviului naţional SRF–CSF, ”Fenomenologie și Etică” (21-23 octombrie 2010, Facultatea de Filosofie, UB).
 • A participat la seminarul CSF, “Heidegger – problema istoricităţii în Fiinţă şi timp”, coordonat de către Dr. Christian Ferencz-Flatz (Casa Lovinescu).
 • A publicat articolul „Heidegger și teologia. Limitele și riscurile unei interpretări”, Revista INTER (Institutul Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale şi Inter-religioase), Cluj Napoca (în curs de apariție).
 • A publicat articolul: ”Introducere la dor” – Istoria ființei și problema repetării”, in revista Scholé – Revistă independentă de filosofie, Cluj Napoca (in curs de apariție).

 

Drd. Andreea Parapuf 

 • Pregăteşte o teză de doctorat la Facultatea de Filozofie, Teologie şi Studii religioase, Universitatea Radboud Nijmegen, Olanda cu o teză despre motivele hermeneutice în gândirea târzie a lui Martin Heidegger;
 • Membră a departamentului de Filozofie Fundamentală, Facultatea de Filozofie, Teologie şi Studii religioase, Universitatea Radboud Nijmegen, Olanda;
 • A participat la conferinţa The Ends of Phenomenology, University of Sussex, Brighton, Marea Britanie cu lucrarea From Phenomenon to the Phenomenal Character of the Event;
 • A participat la zilele de cercetare bianuale ale departamentului de Filozofie Fundamentală care se desfăşoară în colaborare cu Centrum voor Cultuurfilosofie, University of Antwerpen.

 

Drd. Paul-Gabriel Sandu

 • A obţinut Diploma de Masterat în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, cu lucrarea O perspectivă genetică asupra conceptului decăderii, coord. Prof. Dr. Gabriel Liiceanu.
 • A obţinut Diploma de Masterat în cadrul Facultăţii de Filosofie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg cu lucrarea Eine genetische Perspektive auf den Begriff des Verfallens (calificativ maxim), coord. Prof. Dr. Günter Figal.
 • A tradus lucrarea: Fiinţă finită şi fiinţă eternă (Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, ESGA 11/12), Ed. Carmelitană, 2011, 736 pp, ISBN 978-973-88876-3-3.
 • A tradus lucrarea: Asupra esenţei libertăţii umane (F. W. J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit), în curs de apariţia la Ed. Humanitas.
 • “The Castle of Inner Freedom” (Bookreview) în  Studia UBB. Philosophia, LVI, no.1, 2011, pp. 100-102.
 • „În primă instanţă şi cel mai adesea” în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, pp. 215-231.
 • A scris prefaţa la ediţia română a volumului Fiinţă finită şi fiinţă eternă pp. 5-16.
 • A publicat Eflorescenţa unei idei (Recenzie, „Luceafărul”, nr. 10, 2011).
 • A publicat Scufundătorii din Delos (Recenzie, „Luceafărul”, nr. 2, 2011).
 • A publicat Lumea labirintică (Recenzie, „Luceafărul”, nr. 51, 2010).
 • A publicat Cercetări filosofice asupra esenţei libertăţii umane (Eseu şi fragment de traducere, „Luceafarul”, nr. 50, 2010).
 • A publicat Între alterizare şi individualizare (Studiu, „Luceafărul”, nr. 44-45, 2010).
 • A publicat Care este miza unui colocviu de fenomenologie? (Eseu, „Luceafărul”, nr. 43, 2010).
 • A publicat Literatura ca memorie colectivă (Recenzie, „Luceafărul”, nr. 42, 2010).

 

Ma. Alexandru Bejinariu

 • A participat la organizarea seriei de conferinţe “Metode, sisteme şi alte structuri neconsolate”, care  a avut loc în luna mai, 2011, în cadrul Facultăţii de Filozofie, Universitatea din Bucureşti.
 • A prezentat conferinţa “Eros şi pliul categorial” (05 mai 2011) în cadrul simpozionului “Metode, sisteme şi alte structuri neconsolate”.
 • A participat la organizarea evenimentului “Gustul pentru filozofie”, care a avut loc pe 05 iunie, 2011, în cadrul Facultăţii de Filozofie, Universitatea din Bucureşti.
 • Beneficiar al “Bursei de performanţă ştiinţifică” acordată de Universitatea din Bucureşti, cu durata de un an, între noiembrie 2010 – noiembrie 2011.
 • Beneficiar al “Bursei Cioran”, acordată de Fundaţia Humanitas, în perioada octombrie 2011 – octombrie 2012, cu un proiect privind interpretările fenomenologice ale lui Martin Heidegger la Aristotel.
 • A participat la emisiunea radiofonică “Chef de vorbe”, cu tema “Gustul în cultură” în data de 03 iunie 2011, la Radio România Cultural.
 • A participat la seminarul CSF “Heidegger – problema istoricităţii în Fiinţă şi timp”, coordonat de către Dr. Christian Ferencz-Flatz (Casa Lovinescu).
 • A participat la Seminarul CSF “Heidegger – Originea operei de artă”, coordonat de către Drd. Cristian Mladin (Facultatea de Filozofie).

 

Ma. Alexandra Corbu 

 • A susţinut conferinţa intitulată „Cum să citim alteritatea? Grefarea hermeneuticii fenomenologice pe o etică a narativităţii la Paul Ricoeur”, la al şaptelea colocviu organizat de Societatea română de Fenomenologie în colaborare cu Centrul de Studii Fenomenologice având tema Fenomenologie şi Etică, 21-23 octombrie 2010, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti;
 • A susţinut conferinţa „Paradigma traducerii şi ospitalitatea lingvistică”, la Simpozionul „Metode, sisteme şi alte structuri neconsolate”, 12 mai 2011, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti;
 • A participat la seminarul dedicat „Sein und Zeit” , Casa Lovinescu.

 

Ma. Mădălina Guzan

 • Ca studentă la specializarea “Istoria filosofiei și filosofia culturii“, din cadrul Facultății de Filosofie (UB), a redactat și susținut lucrarea de licență intitulată Heidegger și Platon – alētheia ca loc al unei întâlniri, sub coordonarea Asist. univ. dr. Bogdan Mincă.
 • A participat la seminarul CSF “Temporalitate și istoricitate“.
 • A obținut bursa de masterat Erasmus Mundus pentru anii 2011-2013, specializarea Phénoménologie allemande et française, fiind în prezent studentă a Universității Toulouse II Le Mirail.

 

Ma. Amalia Trepca

 • A încheiat primul an de studii în cadrul Masteratului “Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice”, Facultatea de Filosofie, Bucureşti.
 • A participat la seminarul dedicat capitolului V din “Fiinţă şi timp”, din cadrul CSF.
 • Ca bursier DAAD a participat la şcoala de vară organizată de Sprachlehrinstitut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, cu tema „Deutsche Sprache und Kultur“
 • A obţinut o bursă Erasmus pentru semestrul 2011-2012 în cadrul Eberhard Karls Universität Tübingen.

 

Aceste rapoarte de activitate au fost întocmite de dr. Cristian Ciocan.