Teme ale cursului

 

1. Definiția hermeneuticii (6 definiții, în ordine cronologică, din Antichitate până în sec. XXI). Descrierea pe scurt a hermeneuticii la Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer și Ricoeur

2. Surse ale hermeneuticii în Antichitatea greacă. Despre natura zeului Hermes pornind de la Cratylos de Platon. Semnificații ale verbului grec hermeneuein. Originea și cele trei mari sensuri ale lui hermeneuein-hermeneia

3. Recursul la dialogurile lui Platon ca prim loc unde apare ideea de „hermeneutică“

4. Interpretarea dialogului platonic Ion, ca primă etapă în înțelegerea hermeneuticii la Platon

5. Interpretarea dialogului platonic Symposion, ca a doua etapă a înțelegerii hermeneuticii la Platon

6. Interpretarea unor părți din dialogul platonic Phaidros, ca exemple de aplicare a gândirii hermeneutice.

 

Bibliografie

Richard E. Palmer, Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, Northwestern University Press, Evanston, 1969

Platon, Opere, ed. îngrijită de Petru Creția și Constantin Noica, E.Ș.E., București, 1974-1993, 7 volume

Platon, Banchetul, trad. de Petru Creția, Humanitas, București, 1995

 

Cursul este ținut de Bogdan Mincă.