Publicații cu profil fenomenologic în limba română

Traduceri din autori fenomenologi

Lucrări de licență în fenomenologie

Dizertații masterale în fenomenologie

Teze de doctorat în fenomenologie