Dr. Remus Breazu

 

Introducere  în  fenomenologia transcendentală  husserliană

 

Filozofia se naște în travaliul de a da seama de raportul dintre unu și multiplu (ἓν πάντα), raport care la Platon este determinat în ceea ce platonismul a numit ulterior „doctrina ideilor“ cu problematica aferentă a „participației“. În urma unor transformări esențiale petrecute de-a lungul istoriei filozofiei, această problematică ajunge în modernitate să fie reformulată de către Immanuel Kant în cadrul raportului dintre transcendental și empiric, raport care este apoi tematizat în filozofia postkantiană în moduri diferite, una dintre marile rupturi fiind cea survenită în fenomenologia lui Edmund Husserl.

Acest curs își propune familiarizarea studenților cu problematica transcendentală, așa cum apare ea în fenomenologia lui Edmund Husserl. Cursul are două părți. În primul rând, iar aceasta reprezintă partea cea mai extinsă, vom discuta problema accesului la domeniul transcendental. Acest lucru se face prin parcurgerea felului în care are loc trecerea treptată de la atitudinea naturală la atitudinea fenomenologică, pornind de la două lucrări: pe de o parte, Idei privitoare la fenomenologie pură și o filozofie fenomenologică. Cartea I: Introducere generală în fenomenologia pură, în care se găsește calea care pornește de la experiență, numită și „calea psihologică“, iar pe de altă parte, Meditații carteziene, în care se găsește calea care pornește de la idealul de științificitate, numită și „calea carteziană“. În al doilea rând, sunt introduse câteva probleme proprii domeniului transcendental, odată accesat, așa cum sunt expuse acestea în Meditații carteziene, „Meditația a II-a“.

                  Cursul se va desfășura într-o manieră interactivă, în care sunt discutate fragmente relevante pentru problematica fenomenologică transcendentală din cele două lucrări ale lui Husserl. Evaluarea constă în elaborarea în două faze a unui eseu argumentativ pe o temă de fenomenologie transcendentală.

 

Bibliografie obligatorie

 

Husserl, Edmund, Meditații carteziene, traducere, cuvânt înainte și note de Aurelian Crăiuțu, București: Humanitas, 1994 [sau Husserl, Edmund, Meditații cartesiene, traducere de Ion Copoeru, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 1994].

Husserl, Edmund, Idei privitoare la fenomenologie pură și o filosofie fenomenologică. Cartea I: Introducere generală în fenomenologia pură, traducere de Christian Ferencz-Flatz, București: Humanitas, 2011.

 

Bibliografie suplimentară orientativă

 

Descartes, René, Meditații metafizice, traducere și cuvânt înainte de Ion Papuc, București: Crater, 1997.

Fink, Eugen, „Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik“, Kant-Studien, 38 (1–2), 1933: 319–383.

Husserl, Edmund, Conferințe pariziene și alte scrieri filosofice, traducere, note, postfață și comentarii de Alexandru Boboc, București: Paideia, 1999.

Kant, Immanuel, Critica rațiunii pure, traducere de Nicolae Bagdasar și Elena Moisuc, ediția a IV-a, revăzută și corectată de Ilie Pârvu, în: Kant, Immanuel, Opere, ediție îngrijită de Ilie Pârvu, București: Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2017.

Kern, Iso, „Die drei Wege zur transzendental-phaenomenologischen Reduktion in der Philosophie Edmund Husserls“, Tijdschrift voor Filosofie, 2, 1962: 303–349.

Kortooms, Toine, „Following Edmund Husserl on One of the Paths Leading to the Transcendental Reduction“, Husserl Studies, 10 (3), 1993: 163–180.

Lavigne, Jean-François (éd.), Les Méditations cartésiennes de Husserl, Paris: Vrin, 2008.

Lavigne, Jean-François, Accéder au transcendantal? Réduction et idéalisme transcendantal dans les Idées I de Husserl, Paris: Vrin, 2009.

Smith, Arthur David. Husserl and the Cartesian Meditations, London and New York: Routledge, 2003.

Staiti, Andrea (ed.), Commentary on Husserl’s Ideas I, Berlin/ Boston: Walter de Gruyter, 2015.

de Warren, Nicolas, „Husserl’s Cartesianism, Anew“, Discipline Filosofiche, 2, 2015: 231–42.

Zahavi, Dan, Fenomenologia lui Husserl, traducere de Iulian Apostolescu și Ioana Zamfir, Oradea: Ratio et Revelatio, 2017.