Dr. Alexandru Bejinariu

 

Introducere în fenomenologie: E. Husserl, Cercetări logice  (Cercetarea a VI-a)

Semestrul al II-lea, 2021/22

 

Acest curs preia demersul început în semestrul I, trecând la ultima cercetare logică a lui Edmund Husserl. Dacă Cercetarea a V-a își propunea să ofere o clarificare a trăirilor intenționale și a conceptului lor de conținut, Cercetarea a VI-a face un pas suplimentar prin integrarea acestor teme în contextul mai amplu al fenomenologiei expresiei și cunoașterii. Astfel, intră în scenă noțiuni cheie pentru fenomenologia husserliană timpurie, dar și pentru viitoarele dezvoltări ale acestei metode, precum: intenție signitivă, împlinire și sinteze ale împlinirilor, redare intuitivă, adecvare și – poate unele dintre cele mai discutate și (ne)înțelese noțiuni husserliene – intuiția categorială și ideația. Miza principală a acestui curs va fi aceea de a înțelege în ce constă și cum apare în gândirea lui Husserl momentul metodologic al trecerii de la exemplu, de la faptul concret al conștiinței înfățișat realmente sau în fantezie fenomenologului, la esența sau specia sa – adevăratul obiect al fenomenologiei ca știință eidetică (opusă științelor factuale) preocupată cu clarificarea conceptelor epistemologice în vederea întemeierii logicii pure. În acest sens, vom lucra de asemenea cu o serie de exemple ale analizei fenomenologice în contextul interdisciplinar al studiilor gestuale (gesture studies). Pornind de la acestea, vom avea ocazia de a vedea cum fenomenologia ca știință eidetică poate discuta cu științele experimentale și totodată cum anume teoria fenomenologică a expresiei contribuie astăzi la clarificarea elementelor non-lingvistice ale contextelor de comunicare.

 

Cunoștințele prealabile de fenomenologie, precum și participarea la cursul de pe primul semestru sunt dezirabile, însă nu reprezintă o condiție necesară pentru înțelegerea și participarea la discuțiile de la curs. De asemenea, cunoașterea limbilor germană și/sau engleză reprezintă un avantaj, însă nu este necesară pentru participarea la curs.

 

Modalitate de evaluare: examenul final constă în elaborarea unui eseu despre o temă discutată la curs (Times New Roman 12, spațiere 1.5, max. 12 pagini exceptând bibliografia).

 

 

 

 

Bibliografie primară

 

Edmund Husserl

 

Română:

Cercetări logice I. Prolegomene la logica pură, trad. de Bogdan Olaru, Humanitas, București, 2007.

Cercetări logice II/1. Cercetări asupra fenomenologiei și teoriei cunoașterii. Partea întâi: Cercetările 1 și 2, trad. de Bogdan Olaru și Christian Ferencz-Flatz, Humanitas, București, 2009.

Cercetări logice II/2. Cercetări asupra fenomenologiei și teoriei cunoașterii. Partea a doua: Cercetările 3, 4 și 5, trad. de Christian Ferencz-Flatz și Ion Tănăsescu, Humanitas, București, 2012.

Cercetări logice II/3. Cercetări asupra fenomenologiei și teoriei cunoașterii. Partea a treia: Cercetarea 6, trad. de Bogdan Olaru, Humanitas, București, 2013.

Experiență și judecată, trad. de Christian Ferencz-Flatz, Humanitas, București, 2012.

Idei privitoare la o fenomenologie pură și la o filozofie fenomenologică I, trad. de Christian Ferencz-Flatz, Humanitas, București, 2011.

 

Engleză:

Experience and Judgment, translated by James S. Churchill and Karl Ameriks, Routledge & Kegan Paul, London, 1973.

Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, translated by F. Kersten, Martinus Nijhoff, The Hague, 1983.

Logical Investigations (II vol.), translated by J. N. Findlay, Routledge, London, 2001.

 

Germană:

Erfahrung und Urteil, Claassen Verlag, Hamburg, 1964.

— Hua III/1: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1976.

Hua XVIII: Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1975.

Hua XIX: Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1984.

— Hua XX/1: Logische Untersuchungen Ergänzungsband. Erster Teil: Entwürfe zur Umarbeitung der VI. Untersuchung und zur Vorrede für die Neuauflage der Logischen Untersuchungen (Sommer 1913), Springer, Dordrecht, 2002.

— Hua XX/2: Logische Untersuchungen Ergänzungsband. Zweiter Teil: Texte für die Neufassung der VI. Untersuchung. Zur Phänomenologie des Ausdrucks und der Erkenntnis (1893/94-1921), Springer, Dordrecht, 2005.

— Hua Dok III/1: Briefwechsel. Band I: Die Brentanoschule. Karl Schumann (ed.). Springer, Dordrecht.

— Hua M III: Allgemeine Erkenntnistheorie. Vorlesung 1902/03, Dordrecht, Springer, 2001.

 

Franz Brentano

 

Română:

Psihologia din punct de vedere empiric. Cartea a doua: Despre fenomenele psihice în general, cap. 1: Despre deosebirile dintre fenomenele psihice și fizice, trad. de Ion Tănăsescu, în Conceptul de intenționalitate la Brentano. Origini și interpretări. Antologie, coord. de Ion Tănăsescu, Paideia, București, 2002, pp. 23–55.

 

Engleză:

Psychology from an Empirical Standpoint, translated by Antos C. Rancurello, D. B. Terrell and Linda L. McAlister, Routledge, London, 2015.

Descriptive Psychology, translated by Benito Müller, Taylor & Francis e-Library, London, 2002.

 

Germană:

Deskriptive Psychologie, hrsgb. von Roderick Chisholm und Wilhelm Baumgartner, Felix Meiner, Hamburg, 1982.

Psychologie vom empirischen Standpunkt. Erster Band, hrsgb. von Oscar Kraus, Felix Meiner, Hamburg, 1924.

Über die Zukunft der Philosophie, Felix Meiner, Hamburg, 1929.

 

Alte surse:

Adam Kendon, Gesture. Visible Action as Utterance, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

David McNeill, Hand and Mind. What Gestures Reveal About Thought, The University of Chicago Press, London, 1992.