TEME ALE CURSULUI

 

1. Cele mai vechi structuri ale sufletului și minții în Grecia

TEXTE:

—Bruno SNELL, Die Entdeckung des Geistes / Descoperirea spiritului, Capitolul:„Concepția despre om la Homer“

—E.R. DODDS, Grecii și iraționalul, Capitolul: „Apărarea lui Agamemnon“

 

2. Ce este un zeu grec? Felul în care omul grec se înțelege pe sine prin raport cu zeul.

TEXTE:

—Bruno SNELL, Die Entdeckung des Geistes / Descoperirea spiritului, Capitolul:„Der Glaube an die olympischen Götter / Credința în zeii olimpieni“ (trad. rom.)

—J.-P. VERNANT, Mit și gândire în Grecia Antică, Capitolul: „Aspecte ale cultului persoanei în religia greacă“

 

3. Zeii greci în poemele lui Hesiod. Divinul ca principiu ordonator și putere conducătoare (arche). Lupta constantă a ordinii și a răului

TEXT

—Bruno SNELL, Die Entdeckung des Geistes / Descoperirea spiritului, Capitolul: „Die Welt der Götter bei Hesiod / Lumea zeilor la Hesiod“ (trad. rom.)

 

4. Rolul lui Hesiod în configurarea polis-ului grec. Centralitatea disputei (eris) dintre dreptate și nedreptate (dike – hybris). Hesiod ca o primă sursă a contrarietății și a raportului Unu-Multiplu (hen – polla)

TEXT:

—J.-P. VERNANT, Mit și gândire în Grecia Antică, Capitolul: „Mitul hesiodic al vârstelor. Încercare de analiză structurală“

 

5. Relația fundamentală dintre război (agon, polemos) și polis-ul grec. Principiul agonal-competitiv, esențial pentru societatea greacă (războiul și căsătoria ca aspecte ale agon-ului)

TEXT:

J.-P. VERNANT, Myth and Society in Ancient Greece. Capitolul: „City-State Warfare“

 

6. Lirica greacă (Archilochos, Sappho, Anacreon) și trezirea personalității

TEXT:

—Bruno SNELL, Die Entdeckung des Geistes / Descoperirea spiritului, Capitolul: „Das Erwachen der Persönlichkeit in der frühgriechischen Lyrik / Trezirea personalității în lirica greacă timpurie“ (trad. rom.)

 

7. Apariția polis-ului și rolul clasei războinicilor în configurarea primului spațiu pre-politic. Sensul circularității și importanța centrului în configurarea polis-ului. Legea – Dreptatea – Cumpătarea (nomos – dike – sophrosyne)

TEXTE:

M. DETIENNE, Stăpânitorii de adevăr în Grecia arhaică, Capitolul: „Procesul de laicizare“

J.-P. VERNANT, Originile gândirii grecești. Capitolele: „Universul spiritual al polis-ului“, „Criza cetății. Cei dintâi înțelepți“, „Organizarea cosmosului uman“

 

8. Polisul grec și noua spațialitate. Legăturile dintre dimensiunea circulară introdusă de polis și gândirea lui Anaximandru. Despre „putere“ (kratos, kratein) în sens politic și în sens „fizic“

TEXTE:

J.-P. VERNANT, Mit și gândire în Grecia Antică. Capitolele: „Hestia-Hermes. Despre expresia religioasă a spațiului și a mișcării la vechii greci“, „Geometria și astronomia sferică la începuturile cosmologiei antice grecești“, „Structura geometrică și noțiunile politice în cosmologia lui Anaximandru“, „Spațiul și organizarea politică în Grecia antică“

 

9. Metis – înțelepciunea practico-politică. Locul central ocupat de cunoaștere/minte/inteligență în lumea greacă. Raportul lui metis cu techne (cunoașterea practico-productivă), limita (peras), trecerea/pasajul (poros) și capătul (tekmor). Zeus – Atena – Hermes

TEXTE

— M. DETIENNE și J.-P. VERNANT, Vicleșugurile inteligenței. Metis la greci, Capitolele: „Introducere“, „Cursa lui Antilokhos“, „Vulpea și caracatița“, „Ochiul de bronz“, „Cercul și legătura“

 

10. Tragedia greacă și rolul ei în polis și în constituirea agentului (a voinței, a sinelui, a individului) ca responsabil de o acțiune

TEXTE:

—Bruno SNELL, Die Entdeckung des Geistes / Descoperirea spiritului. Capitolele: „Mythos und Wirklichkeit in der griechischen Tragödie / Mit și realitate în tragedia greacă (trad. rom.)“, „Aristophanes und die Aesthetik“

J.-P. VERNANT și P. VIDAL-NAQUET, Myth and Tragedy in Ancient Greece, capitolul: „Intimations of the Will in Greek Tragedy“

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

  1. M. DETIENNE, Stăpânitorii de adevăr în Grecia arhaică, Symposion, București, 1996
  2. M. DETIENNE & J.-P. VERNANT, Vicleșugurile inteligenței. Metis la greci, Symposion, București, 1999
  3. E.R. DODDS, Grecii și iraționalul, Polirom, Iași, 1998
  4. B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, ed. a 9-a, 2009
  5. J.-P. VERNANT, Mit și gândire în Grecia Antică, Meridiane, București, 1995
  6. J.-P. VERNANT, Mit și religie în Grecia Antică, Meridiane, București, 1995
  7. J.-P. VERNANT, Originile gândirii grecești, Symposion, București, 1995
  8. J.-P. VERNANT & P. VIDAL-NAQUET, Myth and Tragedy in Ancient Greece (2 vols.), Zone Books, New York, 1990
  9. J.-P. VERNANT, Myth and Society in Ancient Greece, Zone Books, New York, 1990