Teme ale cursului

 

Ideea de bază a cursului este de a pune în contrast un fenomenolog francez și un alt autor (un fenomenolog german sau un filozof din alt curent sau altă epocă), alegând texte care fie trimit explicit unul la celălalt, fie privesc aceeași problematică. De-a lungul anilor, au fost abordați următorii autori:

 

1.

M. Heidegger, „Limba în Poem“ (1952), în: Originea operei de artă

Jacques Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question (1987)

J. Derrida, „Geschlecht I. Différence sexuelle, différence ontologique“ (1983)

J. Derrida, „La main de Heidegger (Geschlecht II)“ (1985)

J. Derrida, „L’Oreille de Heidegger. Philopolémologie (Geschlecht IV)“ (1989)

 

 

2.

M. Heidegger, „Originea operei de artă“ (1935)

Meyer Schapiro, The Still Life as a Personal Object — A Note on Heidegger and van Gogh“ (1968)

Jacques Derrida, „Restitutions de la vérité en pointure“, in: La vérité en peinture (1978)

 

 

3.

Platon, Phaidros

J. Derrida, „La pharmacie de Platon“ (1968)

 

Cursul este ținut de Bogdan Mincă.